FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre Slovenská futbalová liga v Londýne

PREDSTAVUJEME KOLO COLOSEUM

KOLO COLOSEUM je voľné umelecké združenie amatérov, ktorí svoj voľný čas venujú spievaniu a recitovaniu poézie. V ich repertoári sú známe piesne iných krajín, ktoré sú v štýle moderného typu folk a stredného prúdu. Spievajú ich za sprievodu gitary v jazyku krajiny ich vzniku. Časť programu prednesu poézie nie je len všeobecne známa, ale aj vlastná tvorba. Ich program je moderovaný sprievodným slovom, ktoré oboznámi divákov s nadchádzajúcou piesňou, jej históriou vzniku, obsahom a celkovým profilom. Taktiež je komentovaná každá báseň, špeciálne jej obsah. Ich program sa nazýva Poďme relaxovať s Kolo Coloseum a trvá zhrubá asi hodinu. Predstavenie je skutočne neformálna šou, počas ktorej sa môžu diváci uvoľniť, relaxovať a aktívne zapojiť do spevu. Cieľom programu je mobilizovať divákov a spolupodieľať sa na programe.

                             KOLOCOLOSEUM