FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre október, 2017

Pozvanie Moreny / Morena’s Invitation

Folklórny súbor Morena Vás pozýva osláviť 15.výročie svojho vzniku.

Dátum 11.november 2017, 18 hod Miesto Trade union, 3 Thomas More St, St Katherine´s &Wapping, London E1W 1YW. Program Slovenské privítanie, Výstúpenie Moreny,Slovenské pohostenie, Ĺudová hudba & DJ, Potvrdenie účasti andra.okely@gmail.com

Folk ensemble Morena invites you to celebrate the 15th anniversary of its making.
Date 11th November 2017,
6pm Place The Trade Union, 3 Thomas More St, St Katherine’s & Wapping, London E1W 1YW. Programm Slovak welcome, Perfomance of Morena , Slovak reception, Folk music & DJ , Confirmation of attendance- andrea.okely1@gmail.com