FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre október, 2011

Kultúrna akadémia

Britská skupina SVU a kultúrny klub Kolo uskutočnilKultúrnu akadémiu  pri príležitosti 60.výročia úmrtia R.W.Setona- Watsona,londýnskeho rodáka, významného bojovníka za práva Čechov a Slovákov v období Rakúsko-Uherska v sobotu 24.septembra 2011 o 14.30 na Velehrade, 22 Ladbroke Square, W.11,metro Notting Hill Gate s nasledovným programom:

1.Prednáška PhDr.Vladimíra Daniša: R.W.Seton-Watson a postavenie nemaďarských národov v Uhorsku, spojená s prezentáciou kopií dobových textov

 2.Kultúrny happening– členovia klubu Kolo umelecky stvárnili životné dielo R.W.Setona-Watsona.Anka virtuózne zahrala na husliach ako Mozarta,Straussa tak i ľudovky.Blanka dokázala svoje hračské umenie na klavíri špeciálne upravenú zmes ľudových piesni a zároveň prezentovala krásny kroj z rodného regiónu Tekov.Miro zanietene uviedol na gitare a zaspieval vlastnú melodickú pop skladbu,Stano perfektne zvládol náročný break dance a o svojom moderátorskom umení presvedčili divákov Ján,Vlado,ktorý sa pochválil i vlastnou básňou a samozrejme Robert,ktorý predstavoval Setona-Watsona ,Tiež zaujal i svojím anlicko-slovenským akcentom.Úloha mu bola právom pridelená ako Angličanovi,ktorý má matku pôvodom Slovenku. Všetci účinkujúci dokázali,že platí slogan ,,Čo Slovák to spevák„Veľmi príjemným prekvapením boli tri deti zo Slovenskej víkendovej školy v Londýne,bratia Gajdošovi a Juraj.Predniesli verše,ktorými vyjadrili lásku k rodnému Slovensku.Svojím úprimným prednesom urobili radosť prítomným,ale predovšetkým svojím rodičom a riaditeľke školy Monike.

3. Společenské posedenie na záhrade sa vydarilo,nakoľko to pekné počasie dovolilo. O základnú pochúťku bolo  postarané,ktorým bola opekaná klobása.Poďakovanie za vydarené podujatie patrí organizátorom klubu Kolo,Mgr.Milanovi Kocourkovi, predsedovi britskej pobočky SVU,manažérom Velehradu Zdenke a Milošovi ako i vedeniu trustu tohto charitného zariadenia,ktorí poskytli priestory.  

  Fotky zhotovil Róbert