FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre september, 2011

Sviatok Slovenska-Patrónka Slovenska

15.septembra si Slováci pripomíname  sviatok patrónky Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie. Sviatok vznikol ako potreba mať niekoho blízkeho.Už pápež Ján Pavol II. pri návšteve Šaštína ,kde je bazilika Sedembolestnej Panny Márie,povedal, že je dobré, ak ľudia majú niekoho, za kým môžu prísť, vyplakať sa, podeliť sa s bolesťami a problémami. Sedembolestná Panna Mária patrí k dejinám Slovákov, je súčasťou ich tradície

Prečo sa neoslavuje skôr radostná Panna Mária „možno preto, lebo slovenský národ prešiel mnohými ťažkosťami a problémami, preto potreboval niekoho, kto mu dokáže rozumieť a pochopiť ho.“

„Z histórie vychádzajú aj rôzne formy uctievania. Vo svete nachádzame Pannu Máriu ako bolestnú alebo ako sedembolestnú. Sedem je biblický výraz a značí plnosť. Preložené do laickej reči to znamená, že viac bolesti sa už na človeka naložiť nedá. Panna Mária tak prežila najväčšiu bolesť, akú človek na tejto zemi vôbec môže prežiť.“

Prvú zmienku o sviatku je možné nájsť v roku 1412, keď sa spomenul na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. „Celá cirkev ho slávi od roku 1927. Ustanovil ho pápež Pius XI., ktorý tiež povolil, aby sa Panna Mária Sedembolestná uctievala ako patrónka Slovenska.“                                                      /  text prevzatý z denníka Sme,dňa 15.09.2011/

Zahynul tragicky veľký Slovák

Ďakujeme za všetku radosť a hrdosť na svoju krajinu, ktorú si priniesol do života Slovákov !!!

D-dobrosrdečnosť

E-emocie

M-múdrosť

 I-iskra v očiach

 T-trpezlivosť

 R-radosť

 A-ambicie

– to bol náš Paľko Demitra, ďakujeme Ti Pán Hokejista.

Úprimnú sústrasť manželke, deťom…úprimnú sústrasť Slovensku!

Navždy zostaneš v srdci slovenského národa ako VEĽKÝ hrdina.

Milí krajania pošlite sústrasť Slovenskému zväzu ĺadového hokeja na emailovú adresu:szlh@szlh.sk a uveďte mesto,kde žijete.Tým naznačite,že zahraniční Slováci sú solidárni s touto tragickou udalosťou.