FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre júl, 2008

Zásady komunikácie

– zrakový kontakt

– v skupine hovorí vždy len jeden

– neskákať druhému do reči

– byť empatický [ mať pochopenie pre názor druhého ]

– svoj protinázor vyjadrovať umiernene a láskavo

– nepoužívať vulgarizmy

– mierniť kritiku

– mierny úprimný úsmev

– používať častejšie slová ďakujem, prosím, ospravedlňujem sa, prepáč/te

– vážiť si dialógového partnera

– nezosmiešňovať svojho dialógového partnera

– nezabúdať na ľahký neurážlivý humor

– hovoriť spisovnou slovenčinou

– nezabúdať na slovenské ľudové príslovie “ hovoriť je striebro a mlčať je zlato „

– viesť pozitívny, tolerantný, úprimný dialóg s cieľom vyriešiť problém

 

 

 

 

EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA

O ČOM JE MIGRANTSKÁ RAPSÓDIA?

Naša nová hra je zbierkou záberov zo života nás – migrantov, žijúcich v Londýne, od príletu do Londýna až po relatívne usadenie sa. Skúsenosti, o ktoré sme sa v Anglicku obohatili, sú uložené

do pôsobivej mozaiky vtipnýchaj vážnejších výstupov a originálnych pohybových obrazov. Ako iste tušíte,hra je naším spoločným výtvorom a nikto nikdy ju pred nami ešte nehral.: V hre uvidíte niekoľko známych tvárí

z divadelnej hry „Mučeníci  Slova“,ale aj nových hercov. Hrať budú: Róbert Sušienka, Emília Nagyová, Ferko Krafčík Marek Chomist, Milan Lorenc, Zuzana Blesáková, Dominika Berdáková, Katka Janičová, Michal Krakovský,

ČO MOŽNO OD NEDEĽNÉHO PROGRAMU OČAKÁVAŤ?

Na miesto odporúčame prísť v dostatočnom predstihu, nakoľko sála sa nachádza pri bare s čapovaným ciderom a pivom, vo foyer alias írskom pube budú k dispozícii aj káva a čaj.Čas pred predstavením bude spestrený malou expozíciou o histórii nášho divadla.O 16.30 si budete môcť vo foyer pozrieť  krátke vystúpenie mladého slovenského básnika Michala Krakovského. Svoje básne v štýle slam poetry (moderný prúd beatnikov) bude prednášať do 16.45. Samotné predstavenie začne presne o 17.00, a bude trvať 75 minút. Prosíme vás o dochvíľnosť,lebo neskorým príchodom budete rušiť priebeh predstavenia, a je možné, že do sály bude prístup po 17.00 znemožnený. Po predstavení možno v priestoroch zostať  na voľnú debatu s hercami, či ďalšie pivo.

KDE SA NACHÁDZA CRICKLEWOOD RAILWAY CLUB?

Venue sa nachádza oproti Lidlu a za Cricklewood Bus Garage v oblasti Cricklewood, kde sa možno dopraviť autobusmi 16 a 32 zo stanice Kilburn alebo abutobusom 266 z Willesden Green,či Brent Cross. Meno zastávky je Cricklewood Bus Garage.Presná adresa: Circklewood Railway Club, 327 Edgware Road, Cricklewood, London, NW2 6JP

http://www.inapub.co.uk/venues/cricklewood-railway-club/cricklewood/nw26jp/60899                     

Parkovať možno pri Lidli.

JE POTREBNÉ VSTUPENKY REZERVOVAŤ?

Vstupenky je možné rezervovať odpoveďou na tento email, ale nie je to nutné. Rezervácia je bezplatná a zabezpečí vám isté miestečko na sedenie. Predstavenie je určené dospelému divákovi, no ak ste viazaní rodinnými povinnosťami,môžete naň vziať aj svoje deti. Od veku 5-6 rokov sa pri sledovaní nemali nudiť (kategória PG).

 

AKO MOŽNO O PREDSTAVENÍ VIAC ZISTIŤ?

Môžete „like-ovať“ našu stránku na Facebooku – SpiritTheatre7 a získať prístup k aktuálnym informáciám, fotkám a upútavke.

NEMôŽEM 17. MÁJA PRÍSŤ – ČO S TÝM?

Spirit Theatre chystá aj reprízu predstavenia, ktorá sa bude konať niekoľko týždňov po premiére, koncom júna bude hra znova prezentovaná v anglickom jazyku. Sledujte nás na Facebooku.

KOHO JE MOŽNÉ KONTAKTOVAŤ PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE?

Na telefónnom čísle: 07724711748 – Juliana.

 =================================================

 

Chápať druhého človeka, byť zdvorilý a príjemný, nie je slabosťou. Predpokladá to inteligenciu, ktorá umožňuje uspieť nielen v medziľudských vzťahoch, ale aj na trhu práce.

 

 

 

Päť sfér emocionálnej inteligencie:

 

  1. SEBAUVEDOMOVANIE – nepotlačovať vlastné city a pocity, ale jasne ich vnímať.
  2. EMPATIA – schopnosť vcítiť sa do pocitov, myšlienok a nálad druhých ľudí.
  3. SEBAOVLÁDANIE – nepodľahnúť zlosti, agresivite, ale vyrovnať sa s negatívnymi pocitmi a zámerne pestovať pozitívne.
  4. VLASTNÁ  MOTIVÁCIA – stanoviť si vlastný cieľ a ísť za ním.
  5. SCHOPNOSŤ  KOMUNIKOVAŤ  s druhými a motivovať ich, predpokladá vysokú mieru empatie.

 

 

·        Podľa odborníkov je inteligencia súborom individuálnych schopností. Rozoznávajú viacero druhov inteligencie: lingvistickú, priestorovú,            logicko-matematickú, hudobnú, pohybovú, emocionálnu.

·        Termín emocionálna inteligencia zaviedli americkí psychológovia Peter Salovey a John Mayer. Možno ju merať pomocou EQ.

/IQ = inteligenčný kvocient, EQ = emocionálny kvocient

·        Vzťah EQIQ nie je jasný. Zatiaľ je isté že nejde o nepriamu úmernosť a taktiež to, že EQ sa môže na rozdiel od IQ počas života zvyšovať.

 

 

Po rebríčku k EQ                                                              Z rebríčka EQ

 

+ milým slovom                                                                – závisťou

+ úprimným záujmom                                                       – nepriateľstvom

+ uznaním                                                                          – agresivitou

+ obdivom                                                                          -pokrytectvom

+ pochvalou                                                                        -nenávisťou

 

Spracované podľa  PSYCHOLOGY TODAY    

Geoffrey Chaucer

 

Hoci žil v 14. storočí, jeho osobnosť a diela ešte stále inšpirujú študentov, učiteľov, literárnych kritikov, či obyčajných čitateľov, čo je zjavné aj v množstve vedeckých práGeoffrey Chaucer je jedným z najvýznamnejších básnikov v anglickej literatúre. Hc, týkajúcich sa jeho štúdií. Jeho aktívna kariéra dvorana, aj diplomata v službách kráľa aj aristokracie, mu umožnila získavať nielen poznatky o ľuďoch a rôznych záležitostiach, ale aj možnosť cestovať a lingvisticky sa obohacovať. Počas svojich ciest vo Francúzsku a Taliansku spoznával ich kultúru, a  najmä literatúru. Popri svojej usilovnej práci bolo o ňom takmer neznáme, že bol aj plodný autor, ktorý významne prispel k rozvoju stredovekej angličtiny. Tá začala tlmiť vplyv francúzštiny ako jazyka dvornej poézie.

Svoje najslávnejšie dielo, Canterburské poviedky, napísal, keď už absolvoval rôzne aspekty písania, poéziu, či prózu, témy ľudskej, či nadpozemskej lásky, zdroje francúzske, talianske i latinské, vplyvy svetské aj náboženské, svet aristokracie, či neurodzených. Tieto vplyvy, ako aj mnohé iné, prispeli k tomu, že je ťažké z jeho diel získať jednoduchý, či priamy význam. Práve tento aspekt podmienil vznik prác, ktoré sa venujú Chaucerovým zvláštnostiam a rozporuplnostiam.

Canterburské poviedky je nedokončená kolekcia poviedok, ktoré rozprávajú pútnici na svojej ceste k hrobu sv. Tomáša Becketa v Canterbury. Rozprávanie príbehov bolo v stredoveku obľúbeným literárnym štýlom, ktorý aj iní autori zachytili vo svojich dielach, napríklad Bacaccio vo svojom Decameron. Zdrojom takého výberu boli stredovekí pútnici, ktorí boli známi tým, že si čas trávený na púti krátili rozprávaním príbehov a zbierka takýchto príbehov bola v stredoveku obvyklá. Chaucerov pôvodný zámer bol taký, aby každý z týchto tridsiatich pútnikov povedal dve poviedky na ceste do a dve poviedky na ceste z Canterbury. Avšak tento jeho zámer sa neuskutočnil, lebo Chaucer napísal iba 24 poviedok. Rámec poviedok uzrel svetlo sveta pravdepodobne okolo roku 1387 ale vznik jednotlivych poviedok nie je známy. Manuskripty uchovávajú poviedky v nedokončenom stave, lebo Chaucerom neboli konečne upravené, či zoradené. Všetci pútnici v Prológu Canterburských poviedok, kde nás autor oboznamuje s postavami súhlasili, aby najlepšia poviedka bola odmenená večerou a rozhodne o tom hostinský Harry Bailly. Pútnici-rozprávači poviedok pochádzajú zo širokého spektra spoločnosti, rozličných zamestnaní i spoločenského postavenia. Aj samotné poviedky sú veľmi rôznorodé z hľadiska žánrov, tónu, štýlu, hodnôt, či zdrojov. Chaucer prevádza dve fikcie simultánne – fikciu jednotlivej poviedky a fikciu pútnika. Pútnici-rozprávači sú opísaní v Prológu a zároveň sa prejavujú vo svojich výpovediach, či výmenách počas rozprávania poviedok. Asi najznámejšie a najpopulárnejšie poviedky sú nasledovné Poviedka statkárova, Poviedka juristova, Poviedka oxfordského študenta, Poviedka kupcova, Poviedka mlynárova a  Prológ ženy z Bathu. Niektoré témy, ako láska, cnosti, manželstvo, sa vyskytujú vo viacerých poviedkach, keď na ich prezentáciu následovne reagujú iní rozprávači vo svojich poviedkach. Chaucer v poviedkach zobrazuje vzťahy mužov a žien, životné postoje a hodnoty v rôznych variáciách, či modeloch. Tieto témy a problémy sú nadčasové, lebo sa týkajú všetkých ľudí bez ohľadu na spoločnosť, či dobu a určite majú čo ponúknuť aj dnešnému modernému čitateľovi. Canterburské poviedky sa právom zaraďujú k skvostom svetovej literatúry a oboznamenie sa s nimi vrelo odporúčam.

 

Spracovala Mgr.Dana Kučmašová

 

 

 

 

SV. CYRIL A  METOD

I stalo sa v tie dni Rastislav, knieža slovienske, so Svätoplukom poslali poslov z Moravy k cisárovi Michalovi, hovoriac takto: „Božou milosťou zdraví sme. I prišli k nám mnohí kresťanskí učitelia z Vlách i z Grécka i z Nemiec, učiac nás rozlične. Ale my Slovieni sme prostý ľud a nemáme nikoho , kto by nás naučil pravdu a vyložil nám jej zmysel. Tak teda, vladyka, pošli nám takého muža, ktorý nás napraví na všetku pravdu.“  
Vtedy cisár Michal riekol Filozofovi Konštantínovi: „Či počuješ, Filozof, túto reč? Iný to nemôže vykonať, okrem teba. Hľa, tu máš mnohé dary, vezmi svojho brata, opáta Metoda, a choď! Lebo vy ste Solúňania a Solúňania všetci čisto sloviensky hovoria.“ Tu nesmeli odporovať ani Bohu ani cisárovi, podľa slov svätého apoštola Petra, ktorý povedal: – Boha sa bojte a cisára si ctite! ( 1 Pt 2, 17). A keď vypočuli tú veľkú reč, pohrúžili sa do modlitby i s inými, čo boli tohože ducha ako aj oni.  
A tu Boh zjavil Filozofovi slovienske písmo a ten hneď zostrojac písmená a zostaviac reč, vydal sa na moravskú cestu.  Pojal so sebou aj Metoda, a ten opäť, pokorne sa podrobujúc, slúžil Filozofovi a vyučoval s ním.
[Pamiatka a život blahoslaveného otca nášho i učiteľa Metoda, arcibiskupa moravského]
Kresťanstvo začalo prenikať na naše územie koncom 8.stor. z Franskej ríše (dnešné územie Nemecka a Rakúska) prostredníctvom misionárov zo Salzburgu a z Pasova. Na území Pribinovho kniežatstva vysvätil v Nitre roku  827 (historici uvádzajú i rok 829)   salzburský biskup Adalram prvý kresťanský kostol na území Slovenska. Bol zároveň prvou kresťanskou svätyňou na územi západných Slovanov.
V období Veľkej Moravy knieža Rastislav, ktorý mal záujem vybudovať štát nezávislý na Frankoch, s vlastnou cirkevnou diecezou, obrátil sa na cisára Byzantskej ríše Michala III. v Konštantinopole-Carihrade (dnešny Istanbul) po tom, čo neuspel so žiadosťou u pápeža v Ríme, aby mu poslal biskupa a učiteľov, ktori by  jeho ľudu hlásali evanjelium v jeho vlastnom jazyku. Cisár  mu vyhovel a poslal mu misiu učitelov na čele s bratmi Konštantínom a Metodom. Konštantín, zvaný Filozof bol jedným z najučenejších mužov cisárskeho dvora. Jeho brat mních Metod pôsobil ako administratívny úradník medzi Slovanmi. Pochádzali zo Solúna (dnešné mesto Thesaloniki v Grécku), v ktorého okolí žili Slovania a preto poznali tamojší slovanský dialekt. Dokonca existuje aj taký názor, že ich matka bola slovanského pôvodu. Staroslovenčina však nemala vtedy písomnú formu. Preto Konštantín už v Carihrade zostavil pre Slovanov osobitnú abecedu a začal prekladať najpotrebnejšie texty do staroslovenčiny. V roku 863 prišli na Veľkú Moravu, kde založili školu podľa vzoru konštantínopolskej akadémie pre výchovu kňazov. Do staroslovenčiny preložili liturgické knihy z gréčtiny i z latinčiny, vybrané časti Písma svätého (evanjeliár a lekcionár) a hlavné texty cirkevného i rímskeho občianskeho práva.
Pápež Mikuláš I. pozval Konštantína a Metoda do Ríma. Byzantskí učitelia sa vybrali so svojími žiakmi, aby ich dali vysvätit za kňazov. Zastavili sa pri Blatenskom jazere (dnešný Balatón v Madˇarsku, kde žili Slovania), kde vládol Koceľ, syn bývalého nitrianskeho kniežaťa Pribinu. Zveril im 50 žiakov, aby ich naučili písať po staroslovensky a aby ich dali v Ríme vysvätit za diakonov a kňazov. Cestou do Ríma sa zastavili v Benátkach, kde im tamojši biskupi a kňazi vytkli používanie staroslovenčiny pri bohoslužbách, ako to oni zaviedli. Totižto vtedy platilo pravidlo, že oslavovať Boha sa malo len v jazyku latinskom, gréckom a hebrejskom.V Ríme ich privítal už nový pápež Hadrian II. Konštantín v Ríme ťažko ochorel a vstúpil do kláštora a prijal rehoľné meno Cyril. Tu i umrel roku 869 vo veku 42 rokov. Pápež ho dal pochovať s najvyššími poctami v kostole sv. Klimenta. Metoda vymenoval za svojho legáta pre slovanské kraje a zveril mu bulu Sláva Bohu na výsostiach, adresovanú Rastislavovi a kniežatám Svätoplukovi a Koceľovi, ktorou úradne potvrdil slovanský jazyk ako bohoslužobný jazyk cirkvi. Koceľ však vyslal Metoda znovu do Ríma a požiadal pápeža, aby Metoda vysvätil za biskupa. Pápež Hadrian II. vyhovel tejto žiadosti, vysvätil Metoda a ustanovil ho za arcibiskupa s určením na prádavné biskupské sídlo sv.Andronika v  Sirmiu (dnes Sriemska Mitrovica v Chorvátsku) s kompetenciou pre celú Panoniu (oblasť dnešneho západného Madˇarska ).Vymenoval ho aj za pápežského legáta pre všetky slovanské krajiny, ktoré sa tak stali cirkevným územím podriadeným priamo rímskemu pápežovi. V tom čase v dôsledku mocenských bojov na Veľkej Morave, na ktorých participovala Franská rísa došlo k personálnym zmenám, knieža Rastislav bol zosadený a panovníkom sa stal Svätopluk. Malo to vplyv i na osud Metoda, ktorého bavorskí biskupi, usilujúci sa naďalej o svoj vplyv na Veľkej Morave, za pomoci Karolomana, syna franského panovnika Ľudovita Nemca zajali, protiprávne súdili a uväznili do kláštora v oblasti Bodanského jazera (Bodensee). Svätopluk vyslal posolstvo do Ríma a žiadal o návrat arcibiskupa Metoda. Nakoniec sa podarilo po väčšom úsilí pápežovi Jánovi VIII. vyslobodiť Metoda a uskutočniť jeho návrat na Veľkú Moravu. Aby odstránil predmet sporu medzi bavorskými biskupmi a Metodom, zakázal používať slovanský jazyk pri bohoslužbách, ale dovolil v ňom čítať z Písma svätého a vyučovať ľud aj počas bohoslužieb. Tieto spory však pretrvavali a preto pápež po Svätoplukovom naliehaní pozval Metoda do Ríma, aby sa priamo od neho presvedčil o jeho učení. Pápež poslal Svätoplukovi listinu Industria tuae, v ktorej mu oznamuje, že prijíma jeho kráľovstvo pod ochranu sv.Petra, tituluje ho osloveniami ,,slávny panovnik“, ,,milovaný syn“ a dˇalej píše, že arcibiskup Metod ,,je vo všetkých cirkevných náukach pravoverným a v službách prospešným,“ preto mu potvrdil pápežské privilégium jeho arcibiskupstva a prikázal Svätoplukovi, aby ho prijal ako vlastného pastiera. Pápež zároveň vysvätil bavorského kňaza Wichinga za biskupa, ktorého vyslal Svätopluk ako ním vyvoleného biskupa do Nitry. Súčasne ho podriadil cirkevnej autorite arcibiskupa Metoda. Pápež opätovne schválil slovanský liturgický jazyk, zavedený Konštantínom Filozofom. Svätoplukovi dovolil, aby pre seba a pre svojich veľmožov mohol dať vykonávať Božie služby v latinskom jazyku. Ján VIII. zveril arcibiskupovi Metodovi aj zbierku kanonického práva, aby ju odovzdal kráľovi Svätoplukovi ako cirkevný zákonník pre celé územie jeho kráľovstva. V pápežovej listine je Metod označený ako moravský arcibiskup.
Byzantský cisár Basileios I. a patriarcha Focius pozvali arcibiskupa Metoda na návštevu Konštantinopolu. Tu ho prijali s veľkými poctami. Cisár (bol zároven najvyšším cirkevným predstaviteľom v Byzantskej ríši) schválil Metodovo dielo a nechal si jedného kňaza a  diakona, ako aj slovanské knihy, ktoré mu Metod priniesol. S cisárskym sprievodom sa Metod vrátil na Veľkú Moravu.
Metod v roku 883 preložil z gréčtiny do staroslovenčiny celé Sväté písmo (okrem kníh Machabejských). Arcibiskup Metod, cítiac sa už na konci svojich síl, zvolal zhromaždenie kňazov Veľkomoravskej ríše a za svojho nástupcu určil Slováka (pravdepodobne biskupa) Gorazda. Roku 885 arcibiskup Metod umrel.
Metodovu smrť využil nitriansky biskup Wiching a opätovne obvinil Metoda a ospravedlňoval svoje konanie voči nemu. Nový pápež Štefan V. nielenže nepotvrdil Metodovo určenie Gorazda za svojho nástupcu, ale zakázal mu vykonávať úrad prv, než by osobne prišiel do Ríma a všetko vysvetlil. Královi Svätoplukovi poslal bulu Quia te zelo fidei, ktorou zakázal používať slovanský jazyk v liturgii, okrem čítania statí zo Svätého písma a ich vysvetlovania v ľudovom jazyku. Za dočasného správcu moravskej arcidiecezy pápež vymenoval biskupa Wichinga, ktorý zvolal synodu moravskej cirkvi a v prítomnosti Svätopluka prevzal jej vedenie so svojím latinským klérom. Začal prenasledovať Metodovych žiakov, kňazov a diakonov, ktorí sa nechceli zrieknuť slovanskej liturgie.Niektorí z nich sa zachránili útekom do Bulharska, mnohých predali Židom, ktorí ich odviedli do Benátok, aby ich predali ako otrokov. Tam ich však vykúpil vyslanec byzantského cisára Bazileja I. a priviedol ich do Konštantinopola. Biskup Gorazd sa asi zachránil útekom do Vislanska (územie v dnešnom Polsku v okolí Krakova ), kde mohol pôsobiť ako biskup.
Dielo sv. Cyrila a Metoda muselo prekonať veľa ťažkosti a problémov, aby sa po mnohých rokoch stalo súčasťou  národnej kultúry Slovákov, Čechov a ostatných slovanských  národov, ktorej základom je kresťanstvo, tlmočené v ich jazykoch.
Úcta a česť ich pamiatke!

Z Proglasu
Proglas – čiže Predslov Konštantína Filozofa je veršovaný predhovor k staroslovienskemu prekladu Biblie.
Evanjeliu svätému som Predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.
Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,
dar Boží darom spravodlivej čiastky je,
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí,
dušiam tých ľudí, ktorí vďačné prijmú ho.
Matúš i Marek s ním a s Lukášom i Ján
národy všetky takto učia hovoriac:
Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
i sveta tohto hniloby sa pozbaviť
i rajský život pre seba zas objaviť
i horiacemu ohňu navždy uniknúť,
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
počujte všetci, celý národ sloviensky,
počujte Slovo, od Boha vám zoslané…
Text spracovala Federacia Slovákov Veľkej Británie

Viacej informácií o tejto problematike možno nájsť na:
http://www.proglas.sk/svKonst.htm“ \t „_blank“ http://www.proglas.sk/svKonst.htm

http://www.ulib.sk/index/go.php?id=828″ \t „_blank“ http://www.ulib.sk/index/go.php?id=828
Zivot Metoda

http://www.ulib.sk/index/go.php?id=824″ \t „_blank“ http://www.ulib.sk/index/go.php?id=824

Proglas

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/93/Konstantin-Filozof_Proglas/?&p=text“ \t „_blank

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/93/Konstantin-Filozof_Proglas/?&p=text

Slovak traditional dish: Bryndzové halušky

Ingredients
-600g potatoes (4 big potatoes)              -2 whole eggs
-250g flour                                              -1 pot soured cream
-250g fresh sheep cheese (bryndza)        – salt

Peel potatoes and grate them into a bowl. Then add eggs, flour and some salt to make
A dough, which is neither too thick nor too thin. After that form the mixture into ittle dumplings, throwing them straight into a pot of boiling ,salty water.
After the dumplings have been cooked for about 10 minutes ,they rise to the top of the water. At this point take the the  pot off the hob,  drain the water away and sieve.
Finally, mix the sheep cheese and soured cream with your gnocchi,and then serve with fried bacon, cut into small pieces on top. To add a bit of zing, try halusky with sauerkraut (kysla kapusta),but in this case you omit the bryndza.
Slovaks traditionally serve halusky with saured milk, but you can also go for normal milk or beer though this option, is quite filling.

Novšie príspevky »