FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre jún, 2008

Desatoro správania sa k druhým

1. Používaj milé a privetivé slová
2. Pomôž ak môžeš
3. Buď tolerantný
4. Počúvaj pozorne čo ti druhí hovoria
5. Buď čestný a pravdovravný
6. Myslí pred tým ak máš niečo povedať a vykonať
7. Pamätaj na svoje chovanie
8. Kroť svoje negatívne emocie
9. Buď empatický – vcíť sa do pocitov iných
10.Konaj a jednaj férovo

Športové popoludnie

Každú sobotu popoludní sa koná v Corne Hyde parku športové popoludnie.

Po dobrom športovom výkone dobré pivko