FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre október, 2012

Skončil sa úspešný ročník Slovakia Cup

Skončil sa ďaľší ročník úspešného futbalového turnaja Slovakia Cup,ktorý sa v tomto roku konal v dvoch kolach ,prvýkrát na jar a druhýkrát teraz na jeseň. Tým sa naplnila dávnejšia ídea dvoch organizátorov prvotných turnajov Marcela a Vlada,aby sa konali dva v roku. Zúčastnilo sa ho rekordný počet slovenských a českých a česko=slovenských tímov v počte 20. V doterajšej histórii futbalových turnajov slovenských a ćeských komunít možno tento hodnotiť ako najúspešnejší.Členmi niektorých mužstiev boli i Neslováci a Nečesi,čo je pozitívne a svedčí to o otvorenosti našej komunity voči iným z rôznych národnosti.Napokon pre Londýn je to úplne prirodzené. Potešiteľné je to,že účastníkmi turnaja boli i naši krajania z rôznych miest Anglicka,napr.z  ďalekého Bournemouth. Jedným z najstarších a najvytrvalejších tímov je Dirty Dancing z Wembley s jeho manažérom Peťom (viď hore prvé  a druhé zľava foto).K dobrej pohode samozrejme prispelo vynikajúce slnečné počaie a stánok,kde sa bolo možne posilniť slovenskou klobásou a zapiť dobrou slovenskou borovičkou. Zásluhu na tomto skvelom podujatí má športový klub Tatran na čele s manažérmi Marcelom a Marianom,vďaka im za to.