FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre jún, 2013

IV.Kultúrno-tanečný happening

Pozývame vás na IV. Kultúrno-tanečný happening,ktorý sa uskutoční dňa 22.júna 2013  o  19.00 hod. v triede vedľa kostola(vchod z dvora )  na 14 Melior Street ,London  SE1  3QP,metro London Bridge,vstupné £  10. V cene je zahrnutý kultúrny program, hudba s DJ,slovenský guláš, drinky,drobné pečiva,ceny do lotérie. Prihlásiť sa a zaplatiť  vstupné môžete u Vojta  na mailovej adrese <vojtoguban@centrum.sk .

Divadelná hra k roku sv.Cyrila a Metóda

Slovenská katolícka misia v Londýne Vás pri príležitosti Roku Sv.Cyrila a Metóda pozýva na divadelné predstavenie MUČENÍCI SLOVA. Hru ,ktorá pojednáva o týchto dvoch učencoch napísala Júlia Seršeňová ,ktorá ju i nacvićila s ostatnými členmi misie. Predstavenie  sa uskutoční   v kostole Slovak Catholic Mission (14 Melior Street, London,SE1 3QP,metro London Bridge, Northern Line) v dňoch

15. júna – v sobotu o 20:00     16. júna – v nedeľu o 15.00   2013

Prajeme príjemný kultúrný zážitok.

 

 

 

Volá Londýn

Dňa  28.mája 2013 sa uskutočnila v priestoroch veľvyslanectva Českej republiky v Londýne  prezentácia knihy VOLÁ  LONDÝN  História českého a slovenského vysielania BBC. Zorganizovala  ju  Britská skupina   Spoločnosti  pre vedu a umenie ,ktorej predseda Mgr.Milan Kocourek  je aj editorom  tejto publikácie. Jeho veľkou zásluhou je tiež ,že sa mu podarilo  zabezpečiť finančnú podporu pre vydanie tejto knižky z Ministerstva zahraničí ČR,od riaditeľa BBC World Service Petera Horrockse a Petra Macha z Kolína. Prítomných na začiatku  oboznámil s jej celkovým zameraním  , obsahom a tak pútavo zasvätil návštevníkov do tajov spomínaného vysielania. Uviedol  aj niektoré dôležité fakty z jeho histórie,ktorá začalo stručným  prejavom Jána Masaryka  4.septembra 1939. Z knihy sa máme možnosť dozvedieť,že vysielanie na vlnách BBC v češtine a slovenčine malo veľký význam nielen počas   druhej svetovej vojny , ale i v období studenej vojny. Stalo sa vtedy  pre mnohých poslucháčov na Slovensku a v Čechách  zdrojom  objektívnych demokratických informácií  a nezávislých  názorov  jej redaktorov  na vnútorné aktuálne problémy slovenskej a českej spoločnosti.  Czechoslovak Section   ( československé oddelenie – sekcia) bola jedna redakcia  BBC,ktorá  sa rozdelila do dvoch roku 1993 po zániku česko-slovenskej federácie.Vedúcou slovenského oddelenia sa stala Terézia Javorská,ktorá už od roku  1989 bola na čele českého a slovenského vysielania.   Oba tieto druhy vysielania BBC však zanikli roku  2006.V knihe sú  príspevky viacerých autorov, napr.Petra Broda,Jána Čápa,Zuzany Fried- Preissovej,Miroslava Krupičku,Ivana Kytku,Juleka Neumana. Zo slovenských sú to Ivan Štípala,ktorého príspevok má názov Slobodne určiť svoj osud. ĎaĽši slovenský článok je od Zuzany Slobodovej s pomenovaním Nežná revolúcia v anglickom Readingu,ktorý je koncipovaný ako poviedka. Časť z neho autorka tu aj prezentovala a vyvolala zaujímavé oceňujúce odozvy zo strany prítomných.   Niektorí  účastníci prispeli svojím rozprávaním a diskusnými príspevkami k celkovej príjemnej atmospfére  podujatia . Napokon Mgr.Kocourek obdržal z rúk Vladimira Daniša cenu R.W.Seton-Watsona  Federácie Slovákov Veľkej Británie  za podporu slovenskej veci. Ocenenie dostal nielen za  zostavenie menovanej publikácie,ale i za organizovanie prednášok v Londýne s tématikou  slovenskej proveniencie,vrátane  slovenskej histórie.