FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre Bola svadba

PREDSTAVUJEME KOLO COLOSEUM

KOLO COLOSEUM je voľné umelecké združenie amatérov, ktorí svoj voľný čas venujú spievaniu a recitovaniu poézie. V ich repertoári sú známe piesne iných krajín, ktoré sú v štýle moderného typu folk a stredného prúdu. Spievajú ich za sprievodu gitary v jazyku krajiny ich vzniku. Časť programu prednesu poézie nie je len všeobecne známa, ale aj vlastná tvorba. Ich program je moderovaný sprievodným slovom, ktoré oboznámi divákov s nadchádzajúcou piesňou, jej históriou vzniku, obsahom a celkovým profilom. Taktiež je komentovaná každá báseň, špeciálne jej obsah. Ich program sa nazýva Poďme relaxovať s Kolo Coloseum a trvá zhrubá asi hodinu. Predstavenie je skutočne neformálna šou, počas ktorej sa môžu diváci uvoľniť, relaxovať a aktívne zapojiť do spevu. Cieľom programu je mobilizovať divákov a spolupodieľať sa na programe.

                             KOLOCOLOSEUM

Bola svadba

svadba08501svadba08541svadba09131svadba10244svadba43156svadba_1082Po troch rokoch spoločného chodenia a vzájomného otravovania sa ,ale i potešovania sa, konečne sa rozhodli Marcelka a Paľo,źe sa poberú do stavu manželského.A tak 18.apríla tohto roku povedali svoje áno pred Pánom v jednom východoslovenskom gréckokatolíckom kostolíku. Všetko dobre dopadlo,vrátane príchodu ženícha a iných zahranićných hostí,ktorých si obaja pozvali.Prajeme im,aby im to vydrźalo   až  do konca.

manažment FSVB