FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre január, 2018

ABBA-výstava/ABBA-exibition

         SOUTHBANK CENTRE

                     ABBA

               Super Troupers

                The Exhibition

14.December 2017 – 29. April 2018

 

PREDNÁŚKA / LECTURE

 

 Klub VEDATORI Federácie SlovákovVeľkej Británie  Vás pozýva na prednášku    Dejiny Slovanov a územie Slovenska pred n.l. do roku 500 n.l.  Prednášateľ  Peter Śtefina                                                           

 Dátum 13.1.2018 Ćas 17 hod. Miesto ĆeskoSlovenská reštaurácia,West Hampstead, 74 West Lane, London NW62LX,Northen Line                   

Upozorńujeme, že nie je zajednaná sala, preto záujemci zašlite oznam s menom na email, peterslovak92@gmail.com, do soboty  do 13 hod., aby sme Vám  rezervovali miesto                                       

                                        Tešíme sa na Vašu účasť.

VEDATORI Club of Federation of Slovak of Great Britain invites you to a lecture on Slovaks and the territory of Slovakia before BC until 500 of our years.
Lecturer Peter Śtefina

Date 13.1.2018, i. on Saturday at 17 o’clock Location Czech Slovak restaurant in West Hampstead, 74 West End Lane, London NW6 2LX, Northen Line


 Please note that there is no reserved room, so send an notice with the name on email, peterslovak92@gmail.com, to Saturday 1 pm to book your seat
                       We are looking forward to your participation.