FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre marec, 2018

Prednáška/Lecture

Klub VEDATORI Federácie Slovákov Veľkej Británie Vás pozýva na prednášku Veľkomoravská ríśa. Prednášateľ Peter Śtefina
Dátum 17.3.2018 Ćas 18. hod. Miesto ĆeskoSlovenská reštaurácia,West Hampstead, 74 West Lane, London NW62LX,Jubilee Line
Upozorńujeme, že nie je zajednaná sala, preto záujemci zašlite oznam s menom na email, peterslovak92@gmail.com, do soboty do 13 hod., aby sme Vám rezervovali miesto
Tešíme sa na Vašu účasť.
VEDATORI Club of Federation of Slovak of Great Britain invites you to a lecture on Great Moravia Empire.
Lecturer Peter Śtefina
Date 13.3.2018, on Saturday at 6pm. Location Czech Slovak restaurant in West Hampstead, 74 West End Lane, London NW6 2LX, Jubille Line
Please note that there is no reserved room, so send an notice with the name on email, peterslovak92@gmail.com, to Saturday 1 pm to book your seat,
We are looking forward to your participation.

Postavme sa za slušné Slovensko!/Let’s stand for decency in Slovakia!

Drahí Slováci, Slovenky a cudzokrajní priatelia a priateľky v Británii,

Neustále pozorne sledujeme situáciu na Slovensku. Odstúpenie ministra Kaliňáka oceňujeme, avšak rozhodne to nepokladáme za dostatočnú reakciu vlády na spoločenskú situáciu. Opätovne preto požadujeme:

– nezávislé vyšetrenie dvojitej vraždy M. Kušnírovej a J. Kuciaka, a vyšetrenie káz, na ktoré J. Kuciak poukázal
– demisiu vlády a vypísanie predčasných parlamentných volieb

Vyzývame občanov k aktívnemu zapájaniu sa do verejného života v duchu demokracie, aby sme spoločne formovali víziu slušného Slovenska. Ukážme, že občianska verejnosť chce dobre spravovanú krajinu a je ochotná sa za ňu postaviť.

Veríme, že práve najbližšie mesiace nám dávajú príležitosť dôkladne sa zamyslieť nad legislatívnymi zmenami, ktoré umožnia lepšie monitorovanie korupcie v politike a zamedzia napojeniam
na organizovaný zločin. Apelujeme preto na všetky demokratické politické strany a iných stakeholderov, aby obzvlášť tejto téme venovali pozornosť.

Znovu sa stretneme v piatok 16.3. o 18:00 v Londýne. Miesto stretnutia je Marble Arch, W1H 7EL (ostrovček medzi metro stanicou a Hyde Parkom). Budeme so sebou mať veľkú slovenskú zástavu ako spoznávací znak.

Za organizačný tím Vám opätovne ďakujeme za podporu!

 

 

SVIEĆKA ZA JÁNA KUCIAKA/CANDLE FOR JAN KUCIAK

V piatok večer 2/3/18 si pred Veľvyslanectvom SR v Londýne uctíme pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Tragickej smrti dvoch mladých ľudí, ktorí mali všetko pred sebou, mali radi Slovensko a odvážne v tomto duchu pracovali. Snažiť sa o lepšie Slovensko bola jediná „chyba“ Jána Kuciaka, ktorá ich oboch stála život.

Vražda investigatívnych novinárov je neprípustná v každej spoločnosti. Ukážme, že nám na Slovensku záleží a že nechceme byť občanmi krajiny, v ktorej panuje strach.

On Friday evening 2/3/18, we will honour the memory of murdered journalist Ján Kuciak and his girl friend Martina Kušnírová before the Slovak Embassy in London. It was a tragic death of two young people who had their whole lives ahead, who liked Slovakia and worked boldly to make it better. This effort was the only „mistake“ of Ján Kuciak, that costed the lives of both of them.

A murder of an investigative journalist is inadmissible in every society. Let us show that we care about Slovakia and that we do not want to be the citizens of a country ruled by fear.