FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre júl, 2013

Film o Cyrilovi a Metodovi

Konstantin Metod Nitra

Súsošie sv.Cyrila a Metoda na hradnom kopci v Nitre od sochárky akadem.umelkyne Cvengrošovej,rodačky zo stredného Ponitria z obce Radošina.

Slovenská spoloćnosť RTVS  bude vysielať pri príležitosti ukončenia roku sv.Cyrila a Metóda 4 dielny česko-slovenský koprodukćný film o týchto dvoch ućeníkoch na STV1 pod názvom Cyril a Metod apoštoli Slovanov.  Vysielanie  bude počas   mesiaca júl, každú sobotu ,slovenského času 20.10 hod .anglického ćasu 19.10 hod. ,česká televizia vysiela na dvojke o 19.hod.anglického času.

Prajeme pekný kultúrny zážitok.