FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre január, 2011

Modlitba Slovákov v cudzom veľkomeste

 

V rušnom veľkomeste, preplnené zhonom a stresom

prosíme, prines nám pokoj.

-V rušnom veľkomeste,prehústené lákavým rozptýlením

prosíme, stíš našu chtivosť.

-V rušnom veľkomeste ,nabitom explozívnym rytmom

prosíme ,naznač čo je pre nás dôleźité

a zároveň priaznivo pre nás náležité.

-V rušnom veľkomeste,keď stratili sme svoju cestu

prosíme ukáž správny smer,chceme ho nájsť,

no tak nám ver.

-V rušnom veľkomeste,keď je ťažke veriť sebe,

prosíme pozdvihni nás k tebe.

Keď sme zostali celkom sami

a vzdali sme sa svojich snov,

daj nám odvahu nájsť si priateĺov.

-V rušnom veľkomeste,ponúkajúcom veľa príležitostí

a naša kariera je napriek tomu preč.

Prosíme, prines nám nové životné možností.

-V rušnom veľkomeste,kde je chaotický zhluk,

prines nám chvíle rozvahy.

Prosíme zbav nás našich múk

a dodaj nám k tomu odvahy.

-V rušnom veľkomeste či je pondelok,nedeľa,či streda,

prosíme ,príď nám na pomoc,keď to treba.

Prosíme,príď nám na pomoc,keď je nám beda.

Prosíme ,príď nám na pomoc,keď je v našej duši bieda.

Pozvánka na prednášku