FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre jún, 2015

POZVANIE OTCA MARTINA

 kaplnka

 

Otec  Martin Demo dovoľuje si Vás pozvať na sv. gréckokatolícku liturgiu, ktorá sa bude sláviť v kaplnke dňa 28.júna 2015 o 14.hod. na tejto adrese Belarusian Byzantine Rite, Catholic Mission, Marian House, Holden Avenue, London N12 8HY,metro Northern Line, zastávka Woodside Park.