FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre marec, 2013

Kultúrno-tanečný happening

Pozývame vás na Kultúrno-tanečný happening,ktorý sa uskutoční dňa 13.apríla 2013  o  17.00 hod. v triede vedľa kostola(vchod z dvora )  na 14 Melior Street ,London  SE1  3QP,metro London Bridge,vstupné £  10. V cene je zahrnutý kultúrny program, hudba s DJ,slovenský guláš, drinky,drobné pečiva,ceny do lotérie. Prihlásiť sa a zaplatiť  vstupné môžete u Vojta 7.aprila 2013 na horeuvedenej adrese od 14.00 -17.hod.,alebo na mailovej adrese <vojtoguban@centrum.sk do 4.4.2013. 

Po stopách našej histórie v Londýne

                      

Poďte po stopách českej a slovenskej histórie v Londýne. Stretneme sa  na Veľkonočnú nedeľu ,t.j.31.3.2013 o 15.30 hod. na ulici  St.14 Melior Street London  SE1  3QP  pred kostolom ,metro London Bridge. Potom sa vydáme do oblasti Putny ,kde cez 2.svet.vojnu žil  prezident Beneš, ďalej navštívime oblasť Victoria ,pôsobiska R.W.Seton-Watsona,priateĺa a bojovníka národných práv Slovákov a Čechov počas Rakúsko-Uhorska. Naša cesta bude smerovať do Hampsteadu,kde v období 1.svetovej vojny bol ubytovaný prvý prezident Československa T.G.Masaryk ,ktorého otec pochádzal zo slovenskej obci Kopčany na Záhorí. Naše putovanie zakončíme v reštaurácii ćesko-slovenského domu vo West Hampsteade,kde sa nachádza pamätna tabuľa,venovaná Seton-Watsonovi. Tu bude možnosť skonzumovať národné slovenské a české jedlá a zapiť dobrým slovenským a českým pivom. Upozornenie : cestovať sa bude metrom. 

RADOŠINCI V LONDÝNE

Milí rodáci ,Slováci po niekoľkých rokoch opäť zavíta do Londýna RADOŠINSKÉ  NAIVNÉ  DIVADLO ,ktorému sa svojim  naivným humorom nevyrovná žiadny slovenský  divadelný  súbor.  Je jedinečné a ojedinelé  už i tým, že sa z amaterizmu prepracovalo  na profesionalizmus . To je všetko  zásluhou Stana  Štepku, ktorý  to dokázal , z obyčajného dedinského  učiteĺa  a herca-amatéra v obci Radošina   sa vypracoval na  profesionálneho dramaturga, režiséra  a profesionálneho herca. On vyniesol na svet mimoriadny  herecký zjav  menom Katarína Kolníková. Bola obyčajná  upratovačka  a pestúnka  v   radošinskej  škôlke a on poskytol možnosť,aby sa vypracovala na velkú  hereckú osobnosť .Stla sa z nej ikona slovenského divadelníctva a to aj bez   štúdia herectva na vysokej  škole. Jej   životná púť  žiaĺ už  skončila. Príďte sa  nasmiať na výkonoch Radošincov dňa 10.mája 2013  o 20 .00 hod.  do   22.30 hod. Predstavenie  má  názov ŠŤASTNÉ  KONCE , uskutoční sa  v priestoroch  229 THE VENUE ,229  GREAT PORTLAND  STREET,  W1W SPN, LONDON.   Ďalšie informácie ,vrátane kúpy vtupeniek sa dozviete   na  < www.pishter.com >