FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre november, 2011

Predvianočný nákup online

                                         

Milí krajania slovenská predajňa Dukla v Londýne ,Golders Green vás pozýva na predvianočný nákup on line slovenských a českých  potravinárskych výrobkov,bližšie informácie nájdete na www.dukla.co.uk.     Prajeme pohodový nákup aj bežnou zaužívanou formou.Príjemne,úctivo,flexibilne vás obslúžia asistentka Deniska a cez víkendy manažéri Juraj a Martin.

    

Pozvánka na Katarínsku zábavu

Pozvánka na prednášku

Britská skupina Společnosti pre vedy a umenie SVU

Vás  pozýva na prednášku  

Ing Miroslava Hula
„Petr Vok – posledný z Rožmbergovcov“ 

v sobotu 26.novembra 2011

ve 14.30 na Velehrade, 22 Ladbroke Square, W.11
(metro Notting Hill Gate) 
Po prednáške následuje ako zvyčajne debata a občerstvenie. Priveďte priateľov, priatelky, rodinu i známych.    

P.S. V nedelu 13.novembra (Rememberance Sunday)  o 20 hod v relácii televizie BBC Antique Road Show bude hosťom moderátorky Fiony Bruce naša členka Zdena Fantlová.   

.