FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre júl, 2018

100.výročie Československa-Objavte československé stopy v Británii/100th anniversary of Czechoslovakia-Explore CzechSlovak footprints in Britania

   1. 2 3       5    6   7

1.Husita Pavel Kravař , upálený 23. júla 1433 v škótskom St Andrews po jednodennom súde ako kacír
Husita Pavel Kravař, burned on July 23, 1433 in St Andrews, Scotland, after a one-day court as a heretic
2.Tomáš Garigue Masaryk v Londýne v rokoch 1916/1917, lector na Kings College London
Tomas Garrigue Masaryk in London in 1916/1917, lecturer at Kings College London
3. Eduard Beneś, preseda exilovej vlády, Aston Abbotts v období 2.svetovej vojny
Eduard Beneš at Aston Abbotts during World War II
4. Ján Masaryk, exilový minister, Westminster Gardens v období 2.svetovej vojny
Jan Masaryk, the exiled minister, Westminster Gardens during the Second World War
5. Výcvik Jozefa Gabčíka a Jána Kubiša, atentátnikov na Heydricha na severozápadnom škótskom pobreží medzi obcami Morar a Arisaig v roku 1941
Training of Jozef Gabčík and Ján Kubiš, assassins at Heydrich on the northwest Scottish coast between the municipalities of Morar and Arisaig in 1941
6. 2500 československých letcov bojovalo v britskom Kráľovskom letectve v 2.svetovej vojny
2500 Czechoslovak airmen fought at the British Royal Air Force (RAF) during the 2nd World War
7. Slovenský general Rudolf Viest, minister obrany v exilovej čsl. vláde v rokoch 1940-1944. Vyslaný na Slovensko , kde bol vojenským veliteľom Slovenského národného povstania.
Slovak General Rudolf Viest, Minister of Defense in government- in- the years 1940-1944. He was sent to Slovakia where he was a military commander of the Slovak National Uprising.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslávili sme sviatok sväteho Cyrila a Metóda/ We celebrated the feast of saint Cyril and Method

Sviatok sväteho Cyrila a Metóda sme oslávili  v roku 100. výročia Československa v nedeľu 1.júla slávnostnou omšou za prítomnosti významných zástupcov anglickej a slovenskej cirkevnej hierarchie. Prítomný bol i veľvyslanec Slovenska Lubomir Rehák a honorárny sekretár z československej komunity Velehrad Ludmila Stane a honorárny prezident Česko Slovenskej spoločnosti pre umenie a vedy Milan Kocourek.  Po dobrom agape sme príjemne strávili popoludnie v parku Embankment pri pekných ľudových tancoch slovenského folklórného súboru Morena s jeho manažérkou Andreou. Zostal čas i na šachový zápas, kde bol úspešným hráčom Ivan Hauptvogel.

We celebrated in the year 100th anniversary Czechoslovakia the feast of saint Cyril and Method on Sunday, July 1, with a festive mass in the presence of prominent representatives of the English and Slovak Church hierarchy. Present was Ambassador of Slovakia Lubomir Rehak, honorary secretary of the Czechoslovak community Velehrad Ludmila Stane and honorary President of Czech Slovak Society of art and sciences  as well. After a good agape, we spent pleasantly afternoon in the park Embankment at nice folk dances of the Slovak folk ensemble Morena with its Manager Andrea. There was time for a chess match where was a successful player Ivan Hauptvogel

 

Varili sme, jedli a besedovali/ We cooked, ate and talked

Bola to perfektná halušková party. Všetci sme absolvovali pracovný proces výroby tradičného slovenského jedla bryndzové halušky.  Lucia to robila najlepšie. Napokon sme ich s chuťou jedli. Pritom sme diskutovali o význame misie Konštantína a Metóda v našej histórii s dvoma lektormi Petrom Štefinom a Petrom Jurákom. Dôvodom bol blížiaci sa sviatok, im venovaný.

 
It was a perfect halušky party. We all went through the working process of producing traditional Slovak meals of bryndza halušky. Lucia did it best.Finally we ate them with taste. At the same time, we discussed the importance of Constantine and Method in our history with two lecturers Peter Štefina and Peter Jurák. The reason was an upcoming holiday, dedicated to them