FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre január, 2017

Príprava medzinárodnej konfrerencie/ Preparation of international conference

 

Po úspešnej konferencii o R.W. Seton-Watsonovi v apríli minuleho roku pripravujeme v spolupráci s inými organzáciami a inštitúciami medzinárodnú konferenciu s názvom Politické a kultúrne transféry medzi Veľkou Britániou a strednou a juhovýchodnou Európou do roku 1939. Jej význam je veľmi dôležitý, pretože problematika, ktorou sa bude zaoberať je málo preskúmaná. Aktívnu účasť už prisľúbili niekoľkí prednášatelia.

After a successful conference about R.W. Seton-Watson in April last year, we prepare in cooperation with other organizations and institutions the international conference called Political and cultural transfers between the Great Britain and Central and Southeast Europe until 1939. Its meaning is very important, because the issues which will be dealt with is poorly known. Active participation already pledged by several speakers.