FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre Preco som prisiel do Velkej Britanie?

Výskum o Slovákoch:Prečo som prišiel do Velkej Británie?

whyVýskum o Slovákoch:Prečo som prišiel do Velkej Británie?

Vyskum je z dôvodov komplexného ponatia danej problematiky rozdelený do dvoch rovnocenných homogenných celkov.Jeho výsledky budú použité  jednak pre vedecké účely a jednak pre potreby patričných štátnych inštitúcii Slovenskej republiky,ktore sa zaoberajú migráciou.Z týchto vážnych dôvodov sa Federácia Slovákov (http://www.federacia.co.uk)obracia na všetkých svojich krajanov vo Veľkej Británie  /UK/ o prosbu zučastniť sa na danom výskume.Vopred vsetkým Vám za Vašu pomoc a ochotu dakujeme.
Prvá čast výskumu je praktického charakteru s názvom Strategické praktiky slovenských migrantov v Británii. Jeho riešitelom je  Birbeck College Londýnskej university v zastupeni hlavného riešitela Danici Kevickej.
Druhý výskumný celok je charakteru psychologického s názvom Adaptácia migrantov v pracovnom prostredi VB.Riešitelom je University of Sussex v zastupeni hlavnej riešiteľky Alenky Chudzikovej.

Prvá čast výskumu
ndividuálny dotazník: Strategické praktiky slovenských migrantov v Británii 

Pred tým ako začnete:

Ahoj. Moje meno je Danica Kevická a pracujem na výskume o slovenských migrantoch žijúcich v Londýne. Tento projekt sa zaoberá širokým okruhom otázok o živote a skúsenostiach Slovákov najmä v Londýne a však pre tento časopis je časť projektu robeného metódou dotazníka aplikovaná na celú Britániu. Otázky sa zaoberajú adaptáciou Slovákov na miestny trh práce, ich strategických praktík, spoločenských sietí, kultúrnych väzbách, osobnom živote. Tieto životné podmienky sú Vám možno známe, v odbornej literatúre sú však limitované. Výskum je vedený Školou Geografie, Birkbeck College, University of London a získané informácie budú prísne použité iba na akademické účely. Ide o anonymný prieskum. Vyplnený dotazník prosím vložte do priloženej okolkovanej obálky a poštovej schránky. V prípade akýchkoľvek nejasností sa ma prosím na čokoľvek opýtajte. Dotazník je tiež dostupný v anglickej verzii alebo emailom. Srdečna vďaka za Váš čas a účasť.  

Meno (krstné alebo prezývka):

Vek:

Pohlavie:

Dátum zúčastnenia sa na dotazníku:

Časť Británie alebo Londýna kde bývaš (začiatok smerového čísla): 

Migrácia 

1, Z ktorej časti Slovenska si sem prišiel/a? (kraj,mesto, obec alebo aspoň okres) 

2, Kedy si pricestoval/a do Británie? 

3, Je miesto kde pracuješ a bývaš tvojou prvotnou destináciou? Ak nie, kde a kedy si pricestoval prvýkrat do Veľkej Británie?  

4, Je toto tvoj prvý pobyt v Spojenom kraľovstve? (myslím bez prerušenia na viac ako 3 mesiace) 

5, Pricestoval/a si sám/a alebo s niekym? (priatelia, rodina, kolegovia)? 

6, Pracoval/a si niekedy v nejakej inej krajine Európskej Únie okrem tvojej rodnej krajiny a ak áno v ktorom roku? 

7, Aké boli tvoje pôvodné dôvody na príchod do Veľkej Británie? 

8, Prečo si prišiel/a práve do tej časti Británie? 

9, Aká bola tvoja plánovaná doba pobytu predtým ako si pricestoval/a?  
 

Vzdelanie 

1, Aké máš vzdelanie? (typ školy a stupeň) 

2, Chodil/a alebo chodíš do nejakej školy v Británii? Ak áno, pomohla alebo nie? 

3, Ako by si opísal/a tvoju znalosť angličtiny predtým ako si sem pricestoval/a a teraz

4, Myslíš si že angličtina je a bude hrať dôležitú úlohu v tvojej kariére a živote?  
 

Ubytovanie

 

1, Kde bývaš? (prenájom, vlastné, nemusíš platiť nájom, hostel atď.)? 

2, Kde si býval/a tesne po príchode? 

3, Bolo toto ubytovanie zabezpečené pred tvojim príchodom? 

4, Prečo bývaš v tej časti mesta v ktorej bývaš? (priatelia, rodina, blízkosť do práce, cena ubytovania, slovenská komunita, atď.) 

5, Kde si býval/a odvtedy?  

6, Mal/a si nejaké problemy s ubytovaním? Uveď príklad. 
 

Štruktúra domácnosti 

1, S koľkými ďalšími osobami bývaš? (delíš sa o kuchyňu a obývačku) 

2, Sú to tvoji kamaráti, rodina alebo kolegovia z práce? 

3, Akej národnosti sú tvoji spolubývajúci? 

4, Deliš sa so všetkými účtami? 
 

Zamestnanie a výdavky 

1, Aké zamestnanie si mal/a na Slovensku? 

2, Aké zamestnanie máš v Británii? 

3, Máš jedno alebo viac zamestnaní a zdrojov príjmu? Ak viac, koľko zamestnaní? 

4, Máš pracovnú zmluvu s tvojim zamestnávateľom? 

5, Aké ťažké bolo najsť prácu v Británii? Ako si ju hľadal/a? Kto ti pomáhal? 

6, Koľko hodín v týždni pracuješ? 

7, Priemerne koľko zarábaš? (uveď či pred zdanením alebo po zdanení) 

8, O koľko väčšia (približne) je tvoja výplata v Británii s porovnaním tvojej výplaty na Slovensku? (ak neaplikovateľné, uveď ak sa jedná o tvoju prvú pracovnú skúsenosť) 

9, Akú prácu by si reálne chcel/a mať? Čím by si chcel/a byť? 

10, Aký podiel z tvojej výplaty si schopný/á ušetriť? (v  %) 

11, Aké stratégie používaš na ušetrenie peňazí v Británii? (nákupy, cestovanie, atď.)  

12, Čo je pre teba najväčším “odtrhnutím si” zo životného štýlu v Británii v porovnaní so životom na Slovensku?

 

13, Musel/a si si niekedy požičať od niekoho peniaze (počas tvojho pobytu v Británii)? 

14, Kto by ti mohol pomôcť ak nemáš nijaké finančné prostriedky? 
 

Podporné  skupiny a väzba na Slovensko 

1, Zdá sa ti že Slováci majú k sebe v Británii blizko? (združovanie, spoločné akcie, atď.) 

2, Udržiavaš spolocenský život s nejakými Slovákmi? Ak nie, uveď prosím prečo. 

3, Udržiavaš spolocenský život s migrantmi z iných štátov Strednej Európy? 

4, Dôveruješ iným migrantom zo Slovenska alebo mysliš si ze Slováci si navzájom dôverujú? Ak môžeš, uveď príklad. 

5, Myslíš si, že slovenskí migranti v Británii si navzájom pomáhajú? 

6, Poznáš nejaké slovenské organizácie, kultúrne spolky, časopisy alebo slovenské weby pre Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii? Aké?  

7, Ako by si ich ohodnotil/a? 

8, Ako často cestujes na Slovensko a na ako dlho? 

9, Myslíš si, že je ľahšie si najsť prácu v tvojom bydlisku na Slovensku ako pred pár rokmi?  

10, Ako dlho plánuješ ostať vo Veľkej Británii? 
 

Diskriminácia 

1, Citiš sa byť nejakým spôsobom v Británii diskriminovaným? Ak áno, ako? 

2, Čo si myslíš sa stalo v Británii stereotypom o Slovákoch a migrantoch zo strednej a východnej Európy? (tak ako “Polish plumber”, “builder”,…)

 

3, Je pre teba život v Británii veľmi odlišný od života na Slovensku? 

4, Čo si myslíš ktorá pozícia migranta v Británii je ťažšia- ženy Slovenky alebo muža Slováka? Prečo? 

5, Aké sú hlavné problemy Slováka ktorým musí v Británii čeliť?  
 
 
 

Prosím napíš akýkoľvek komentár: 
 
 
 
 
 
 
 

Ďakujem za tvoju účasť a veľa šťastiaJ 
 
 
 
 
 

Ak máš záujem sa zúčastniť na ďaľšom výskume ako napríklad “focus groups” – skupinky ľudí (6-12) debatujúcich o jednej téme so zabezpečeným občerstvením alebo “indepth interviews”- podrobné rozhovory na tú istú tému ako je tento dotazník daj mi prosím vedieť. Ide o vedecké metódy s presne stanovenými pravidlami, v celku zábavaJ

 .Danica

______________________________________________________________

Kontakt
info@federacia.co.uk
Druha cast vyskumu

Blizsie informacie najdete na tomto linku:
http://www.survey.bris.ac.uk/sussex/adjustment

Preco som prisiel do Velkej Britanie?

why-i-came-to-britain3Vyskum o Slovakoch,ktori prisli do Velkej Britanie.

Preco som prisiel do Velkej Britanie?

Why I came to Great Britain?