FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre jún, 2011

SLOVAK GARDEN PARTY

           

          Dňa  9,júla 2011 sa uskutočnila   SLOVAK GARDEN PARTY,ktorej cieĺom bolo upevniť slovenskú komunitu,ćo sa i podarilo. Prispela k tomu i dobrá  strava,akože inak ak nie vynikajúci slovenský guláš,ktorý navarili Vojto a Fero. Zajedal sa chutným polským chlebom a zapíjal sa červeným a bielym vínom. Guláś sa varil v nádobe,ktorú vlastnoručne vyhotovil z pivového súda zručný majster od železa Paĺo.Ako odmena sa mu ušlo  i poriadne hobla a to práve o ten prerobený súd.Nemohli chýbať sladkosti,z ktorých boli najlepšie tie,ktoré upiekla Vierka. Tentokrát to boli makovoželatinové rezy.Raz darmo je skvelá kuchárka.Družnosť prítomných najviac upevnila duchovná potrava,spev,básne,vtipy,príhovory. Vo vtipoch a humorných príhodach sa najviac angažoval Jozef a ľudia sa šli popukať od smiechu. Je len samozrejme,že sa tu ozývali prekrásne slovenské ľudové piesne,pochadzajúce zo všetkých regiónov Slovenska. To všetko za doprovodu gitár v Mirovom a Štefanovom podaní.Prvý z nich sa prejavil aj ako kúzelník,keď dokázal zaujať a pobaviť svojími dômyselnými kúzlami. Kultivovaná zábava tak rýchlo utiekla že nás pristihla polnoc a postupne sme sa tratili do svojich domovov.Vďaka všetkým ,ktorí sa zaslúžili o tento večer a tešime sa na ďaľšiu party.

 

    

Pozvánka tancovať do Moreny

Slovenská folklórna skupina Morena v Londýne so sídlom v Camden Towne hľadá tanečníkov a hudobníkov do svojich radov.Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel.č.07946382303,ďaľšie info o skupine na www.morenadance.com .

Prednáška o knihe Slovakia in History

V krajanskom stredisku Čechov a Slovákov Velehrad v Londýne sa uskutočnila prednáška  o novovydanej knihe v anglickej mutácii Slovakia in History. Prednášajúci dr Martin Brown z Richmond University prítomných zaujal rozprávaním o vzniku tejto knihy a niektorých aspektoch slovenskej histórie.

 Vydanie tejto publikácie  v nakladateľstve Oxford Press University je veľmi významným počinom,nakoľko prispeje  k poznaniu slovenských dejín  britskými a inými zahranićnými historikmi  a záujemcami o Slovensko.Je potešujúce,źe si ju môžu zapožičat v kniźnici,Školy slovanských a východoeuropských śtúdií  Londýnskej university.

Prednášku zorganizovala  British Chapter, Czechoslovak Society of Arts and Sciences SVU

Prezentácia a krst knihy

 

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Veda v Bratislave vydalo v tomto roku významnú publikáciu Dr.Ivan Dérer politik,právnik a publicista,ktorú prezentoval manažér FSVB  Vlado.O to viac bola jeho aktivita opodstatnená a cenená ,nakoĺko je tiež jeden zo spoluautorov.Má v nej uverejnenú štúdiu Vzťah Ivana Dérera k ľudovému smeru slovenskej politiky na prelome 19.a 20.storočia,s ktorej obsahom oboznámil prítomných.Podklady pre ňu okrem iiného čerpal aj z materialov londynského Národného archívu a historických prác britských autorov.Samozrejme nechýbal i krst knihy červeným slovenským vínom,ktorý urobil Vojto.Veľmi sa potom angažoval pri ponúke drinkov. Svoj hlad účastníci zahnali výbornými jedlami,z ktorých najviac chutili dobroty z Olinkinej misy,Edova piza a výborný koláč,ktorý upiekla Vierka.