FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre máj, 2017

Májová zábava / May Party

Pozvánka na májovú zábavu /Invitation to May Party

Dátum: 20.mája 2017 sobota , 18-23 h

Date: 20th May 2017 Saturday,/ 6pm-11pm

DJ: Milan

Miesto/Venue: The Cricklewood Club, 327 Edgware Road, London, NW2 6JP

Lístky/Tickets: Viera, mobil 07908621253 email vieragal@ymail.com, £12

Spoločenské oblečenie / Nice dress

MAJOVA ZABAVA