FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre júl, 2015

PREDSTAVUJEME

JANO

Jano už dlhšie žije v Londýne, je postaršieho veku a predsa sa rozhodol študovať na univerzite

1. Akú univerzitu si absolvoval a aký odbor? 

London Metropolitan University, odbor  medzinárodné vzťahy a politika – bakalárske štúdium, výsledok 2 : 1. Medzinárodné vzťahy, výsledok – Masters s uznaním

2. Prečo si si vybral práve túto školu a tento odbor? 

Chcel by som pracovať v diplomatických službách , oblasť  medzinárodných vzťahov  a história sú pre mňa príťažlivé.

3. Ty si skončil vysokú školu i na Slovensku. Mohol by si vystihnúť aký je základný rozdiel štúdia na Slovensku a Británii?

Prvý rozdiel je vo financovaní. Na Slovensku to bolo zadarmo. V Londýne je univerzitné štúdium drahé. Inak štúdium v Británii je zaujímavejšie. Na Slovensku je to postavené na disciplíne a encyklopedických vedomostiach. V Británii je to tvorivejšie a aj je lepší kontakt a vzťah s vyučujúcim. Naviac v Londýne máš spolužiakov z celého sveta.

4. Čo by si odporúčal Slovákom v Británii, študovať či neštudovať a prečo?

Predmet štúdia závisí od záujmu a schopnosti konkrétneho študenta. Dôležité je aj akú univerzitu si záujemca vyberie .