FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre august, 2017

Letné party/Summer parties

Strávili sme pekné slnečné popoludnia, oslávili sme troje meniny.Pochutnali sme si na dobrých zemiakových plackach, fantastickej piškotóvej zmrzlinovej torte a iných dobrotach. Dobrú asistenciu urobili Natalka a Katka. Party pokračovali ping pongovými turnajmi, vyhrali sme nad Śpanielmi a Izraelcanmi. Najlepśimi hráćmi boli Ivan  za ním  Slavomir a potom aj Anton. Prosim nasledujte nás užíte si letné party v spoločnosti priateľov a aj príslušníkov inej národnosti.

We had a nice sunny afternoons, we celebrated  three name days. We enjoyed good potato pancakes, fantastic ice cream and other goodies.  Natalka and Katak done very good assistant service.The party continued with ping pong tournaments, winning over the Spaniards and the Israelis. The best players were Ivan then Slavomir and Anton. Please follow us, do not miss the summer party in the company of friends and  people of other nationalities

20170730_18485320170730_184441