FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre február, 2018

Prednáška/Lecture

Klub VEDATORI Federácie Slovákov Veľkej Británie Vás pozýva na prednášku Samova Ríśa. Prednášateľ Peter Śtefina
Dátum 10.2.2018 Ćas 18. hod. Miesto ĆeskoSlovenská reštaurácia,West Hampstead, 74 West Lane, London NW62LX,Northen Line
Upozorńujeme, že nie je zajednaná sala, preto záujemci zašlite oznam s menom na email, peterslovak92@gmail.com, do soboty do 13 hod., aby sme Vám rezervovali miesto
Tešíme sa na Vašu účasť.
VEDATORI Club of Federation of Slovak of Great Britain invites you to a lecture on Samo empire.
Lecturer Peter Śtefina
Date 10.2.2018, i. on Saturday at 6pm. Location Czech Slovak restaurant in West Hampstead, 74 West End Lane, London NW6 2LX, Northen Line
Please note that there is no reserved room, so send an notice with the name on email, peterslovak92@gmail.com, to Saturday 1 pm to book your seat,
We are looking forward to your participation.

Československy filmový týždeň / Czechoslovak Film Week

Veľ vyslanectvo Českej republiky v spolupráci s veľ vyslanectvom Slovenskej republiky a Českým centrom v Londýne Vás srdečne pozýva v dnoch 19.-24.februára 2018 na prehliadku českých a slovenských filmov, vstup je voľný. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.mzv.cz/london/en, časť event.
The Embassy of the Czech Republic in London in cooperation with the Embassy of the Slovak Republic and the Czech Centre in London invite you on 19th-24th February 2018 to watch Czech and Slovak films, entry is free. Details of information you can find on web site www.mzv.cz/london/en, part event.

Literárne podujatie/Literary event

Britsko CeskoSlovenská Asociácia pozýva na prezentáciu slovenského románu GAUDEAMUS .Túto knihu predstavi a bude odpovedať na otázky jej autor a aj prekldateľ do angličtiny David Short. Podujatie sa uskutoční dńa 13.februára 2018 o 18.30h. na Veľvyslanectve SR v Londýne. Vstupné je 10 libier, študenti 5 libier, je v tom zahrnuté i občerstvenie. Je potrebné sa prihlásiť na email bcsa@bcsa.co.uk . Bližšie info na www.bcsa.co.uk.

British Czech Slovak Association invites you to the presentation of the Slovak novel GAUDEAMUS.
This book will be presented and will answer questions by the author and too the English translator David Short. The event will take place on 13 February 2018 at 6:30 pm. at the Embassy of the Slovak Republic in London. Admission is 10 pounds, students 5 pounds, including refreshments. You need to log in to bcsa@bcsa.co.uk. For more information on www.bcsa.co.uk