FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre august, 2015

Pripravujeme konferenciu

SSEESRobert_William_Seton-WatsonV tomto roku  oslavuje Škola slovanských štúdií v Londýne 100. výročie svojho vzniku, ktorá v súčasnosti nesie názov School of Slavonic and Easteuropean Studies a je súčasťou University College London. Študujú na nej študenti z celého sveta, ktorí poznávajú  reálie, literatúru, jazyky a spoločenské trendy slovanských národov a ostatných národov strednej a východnej Európy. Svoje miesto  v učebnom programe tu majú  i slovenské štúdie. Túto celosvetovo významnú a svojho druhu najväčšiu na celom svete  otvoril  na King’s College pražský univerzitný profesor T.G. Masaryk dňa 15.októbra 1915 svojou inauguračnou prednáškou  s názvom Európska kríza a malé národy.   Pozval ho  Róbert William  Seton-Watson, význmaný historik, publicista, ktorý  svojou publikačnou činnosťou a svojími aktivitami bojoval za práva malých utláčaných národov bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie, kde na prvom mieste boli Slováci, ktorých postavenie bolo najťažšie. Z toho dôvodu  z úcty k jeho aktívnej činnosti  za práva slovenského národa pripravujeme  medzinárodnú  konferenciu s názvom  Political and cultural transfers between Great Britain and Central  and Southeast Europe and R.W. Seton-Watson  in  the first half of 20th century