FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre október, 2015

Slovenský veľvyslanec u kráľovnej

Veľvyslanec SR v Londýne Ľubomír Rehák odovzdal  29. októbra 2015 poverovacie listiny kráľovnej Alžbete II. v Buckinghamskom paláci. Kráľovná mu pripomenula, že má v živej pamäti svoju štátnu návštevu Slovenska v roku 2008, srdečné a spontánne reakcie Slovákov, s ktorými sa vtedy stretla. Prejavila tiež obdiv k  prírodným a historickým krásam Slovenska., ktoré mala možnosť niektoré z nich poznať. Vyjadrila presvedčenie, že nový veľvyslanec bude pokračovať v budovaní priateľských a vzájomne výhodných vzťahov medzi Veľkou Britániou a Slovenskom. Veľvyslancovi, jeho rodine a kolektívu veľvyslanectva popriala úspešné pôsobenie v Londýne. Pri príležitosti odovzdania poverovacích listín podaroval kráľovnej symbolické dary zo Slovenska – ručne vyrobenú karafu na víno od spoločnosti RONA Lednické Rovne s vyše 120-ročnou sklárskou tradíciou a aktívnymi obchodnými vzťahmi s Veľkou Britániou. Druhým darom bol slávny Radošínsky Klevner – biele víno z Radošiny, ktoré sa podávalo na svadbe kráľovnej Alžbety II. v roku 1947, ako aj počas jej návštevy na Slovensku. BUCKINGHAMPALACE

Odhalenie busty T.G. Masaryka v Londýne

Pri príležitosti 100. Výročia Školy slovanských a východoeurópskych štúdií (SSEES), ktorá je súčasťou  University College London (UCL) odhalili dňa 19.októbra 2015 v jej priestoroch bustu T.G. Masaryka, prvého prezidenta Československa. Slávnostné odhalenie vykonali prezident a prepošt UCL prof. Michael Arthur, J.E., Ľubomír Rehák, veľvyslanec SR v Londýne a Jana Brázdová, 1. tajomníčka veľvyslanectva ČR v Londýne. Busta bola odhalená presne po 100 rokoch, čo budúci prezident Československa T.G. Masaryk predniesol svoju prednášku ,,Problém malých národov v európskej kríze“. Odvtedy sa datuje existencia tejto školskej ustanovizne, ktorá je  svojho duhu najväčšou  vo svete, kde sa učia i slovenské štúdie. Podotýkame, že podnetom k tejto záležitosti bola naša občianska organizácia Federácia Slovákov VB, ktorá zaslala  ministrom zahraničných vecí oboch republík  odhaliť pamätnú tabuľu T. G. Masarykovi, čo napokon k našej radosti vyústilo až k inštalovaniu jeho busty. Je len samozrejme, že si to zaslúži pochvalu. Masarykovi, ktorého otcom bol Slovák  sa tým vyjadrila úcta pre pamiatku  žijúcim , predovšetkým študentom tejto školy, nakoľko bol veľká európska osobnosť a zakladatel československého štátu, ktorý zachránil identitu slovenského národa.

MASARYKBUSTA1MASARYKBUSTA

PREDSTAVUJEME KOLO COLOSEUM

KOLO COLOSEUM je voľné umelecké združenie amatérov, ktorí svoj voľný čas venujú spievaniu a recitovaniu poézie. V ich repertoári sú známe piesne iných krajín, ktoré sú v štýle moderného typu folk a stredného prúdu. Spievajú ich za sprievodu gitary v jazyku krajiny ich vzniku. Časť programu prednesu poézie nie je len všeobecne známa, ale aj vlastná tvorba. Ich program je moderovaný sprievodným slovom, ktoré oboznámi divákov s nadchádzajúcou piesňou, jej históriou vzniku, obsahom a celkovým profilom. Taktiež je komentovaná každá báseň, špeciálne jej obsah. Ich program sa nazýva Poďme relaxovať s Kolo Coloseum a trvá zhrubá asi hodinu. Predstavenie je skutočne neformálna šou, počas ktorej sa môžu diváci uvoľniť, relaxovať a aktívne zapojiť do spevu. Cieľom programu je mobilizovať divákov a spolupodieľať sa na programe.

                             KOLOCOLOSEUM