FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre október, 2018

Oslavy 100.výročia Československa v Oxforde/Celebration of the 100th Anniversary of Czechoslovakia in Oxford

 

Slovenská skupina Morena prispela programom pri slávnostnom sadení lipky priateľstva Čechmi a Slovákmi v univerzitnom parku v Oxforde. Podujatie za účasti primátora mesta sa konalo pri príležitosti 100 výročia vzniku Československa.
Slovak dance group Morena contributed to the program during the solemn planting of lime of friendship with the Czechs and Slovaks at the University Park in Oxford. The event with the participation of the major of city took place on the occasion of the 100th anniversary of the making of Czechoslovakia