FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre marec, 2011

Slovensko je naša láska

Slovensko je naša láska veliká,

ktorá nám naším srdcom preniká.

Slovensko to  sú úžasné Tatry,

 vzplanuli aj v nich bojovné vatry.

 Slovensko je naša Bratislava,

práve tu vstala Slovákov   sláva

Slovensko je liptovská krajina,

pod ňou sa Slovenský  raj  začína.

Slovensko je košická gotika

Alžbetin chrám sa  nebies dotýka.

Slovensko to je tichá  Orava,

zámok sa z vrchu ku nám privrava

Slovensko je naša Nitra milená,

v kresťanstve to prvá je doména.

 Slovensko je historická Bystrica,

tak ako Kremnica a  Štiavnica

Slovensko je trenčianska skala,

armáda rímska pri nej zastala.

Slovensko to sú krásne námestia,

vôkol nich skvosty budov sa  tiesnia.

Slovensko to je šírna Širava,

voda sa vlnkami  tak pohráva.

Slovensko je hornaté Pohronie,

 slovenská pieseň  tam prekrásne znie.

Slovensko to je naša krásna reč,

nikdy ju nezapriem aj ked budem stále preč.

Slovensko je Dom sväteho Martina,

nádherne sa v Bratislave vypína.

Slovensko to sú stráne s ovcami

zvonia si  medennými zvoncami.

Slovensko je majstra Pavla Levoča

k oltáru  sa celý  svet otáča.

Slovensko to je naša otčina,

kde čaká láska našej matkina

Slovensko tam sú naši priatelia,

ktorí sa nás radi a vždy uvidia.

Slovensko sú liečivé pramene,

tak mnoho,nepoznať ich po mene

Slovensko  sú aj kroje ľudové ,

farebné ba až vo troje.

Slovensko to je Vrátna dolina,

tu sa len človek krásou nadchýna.

Slovensko sú mozole otcov,

ktorí sa nie nevzdali svojich snov.

Slovensko to je Zemplín a Šariš

na valale si  k ľuďom  veľmi blíź,

Slovensko to sú vinné Karpaty,

vínečko piť sa z nich vždy  oplatí.

Slovensko to sú tiché doliny,

 chutia tam lesné horské maliny.

Slovensko to  je plný chrámov Spiš,

V nich nájdeś veľkú božiu božskú tíš.

Slovensko to je žírne Považie,

ktorým sa dolu kopcom Váh šinie.

Slovensko to je Gemer,Roźňava,

v histórii sa o nich  rozpráva.

Slovensko,Beniakove Ponitrie,

básne jeho tu ako lýra znie.

Slovensko pri Morave Zahorie

enem tam zahoracký źivot vrie.

Slovensko, Zamagurie čarovné,

pltníci tam sa plavia urputne.

Slovensko sú jazerá a priehrady,

rieky,vrchy a ružové záhrady.

Slovensko je Rastislav a Pribina,

veď s nimi slovenský dej začína.

Slovensko je môj a tvoj rodný kra,j

Zbožńuj  ho a veľmi rád ho maj.

Slovensko to je ostrov aj Žitný,

kadiaľ šli Cyril ,Metód do Nitry.

Slovensko,Jánošík a Terchová

v pamäti národa sa zachová.

Slovensko to je Detva,Poľana,

muzika tam hrajeaž  do rána.

Slovensko to sú ovčie oštiepky

sú zlaté jak slamenné otiepky.

Slovensko ,to sú zbožné Kysuce

z Turzovky nás zve matka velice.

Slovensko je bazilika v Šaštíne,

Patrónku za Slovensko  prosíme.

Slovensko to sú vćelie údolia,

vćelári chutný medik navaria.

Slovensko je Dobšinska jaskyňa,

podzemná rozprávková tišína.

Slovensko,sláva Svätopluka,

prvého kráľa,v histórii vyniká.

Slovensko,v Bardejove vzácny chrám,

preto  si ho Slovensko  veľmi chráň.

Slovensko je aj Dunaj široký,

v dejinách mal vždy význam veliký.

Slovensko,je Spišský hrad ozrutný,

ten bol vždy dobrý strážca mohutný

Slovensko sú naše Donovaly

Tu sa vždy mnoho davov navalí.

Slovensko to je naša drahá vlasť,

rovnakú nemožno už nikde nájsť,

rovnakú nemožno už nikde nájsť.

Posledná marcová sobota

KONCERT SBORU STOJANOVA GYMNASIA  z moravského Velehradu

V sobotu 26. března ve 14.30, místo obvyklé přednášky SVU na londýnském Velehradě,

VELEHRAD

22 Ladbroke Square

Notting Hill

London W11 3NA

SOIREÉ a MISIJNÁ CESTA

Slovenská katolícka misia  (SCM)v Londýne uskutoćnila dve hodnotné  podujatia. Prvé s názvom Zimné soireé manažovala Juliana s pomocou technického asistenta Tomáśa.Cieľom bolo stráviť príjemné kultúrne popoludnie s ľuďmi.ktorí sa venujú umeniu ako amatéri,čo sa i podarilo.  Ako prvý sa predstavil Paľo z Bratilavy z tanečného divadla svojou tanečnou kreáciou Chlieb,ktorý zožal veľký potlesk publika.Ďaľší amatérskí umelci žiak Rudko , Slavo , Vlado predstavili svoju básnickú a spevácku tvorbu,čo bolo príjemným prekvapením a diváci to náleźite ocenili.

Druhým podujatím  bola misijná cesta do Peterborough,kde žije početná slovenská komunita.Hlavný manažér otec Tibor sa svojej úlohy zhostil výborne.Asistovali mu Jarka,Juliana Slavo.Zo strany hostiteľov boli napomocní MartinPetr.Úćastníci z Londýna cestovali vlakom ,kde ich na stanici čakali s autami tamojší Slováci a Česi a dopravili ich do rímsko-katolíckeho kostola,kde sa konala prvý raz po slovensky slúžená sv.omša.Po nej si pochutnali na dobrom guláśi a potom už bol čas na spev šport a kultúrny program.Zaujímavé bolo vystúpenie slovenského rapera Kiča a jeho priateĺa z Moravy. Podujatie prispelo k upevneniu a prehĺbeniu súdržnosti slovenských komunít v Anglicku.