FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre jún, 2014

Nárh na Nobelovu cenu mieru

0

 Skupina Slovákov vo Velkej Britanii na čele s univerzitným prof.Siskom inic iuje podať návrh na Nobelovu cenu mieru kardinálovi Korcovi,ktorý si to pre dlhoročné vaznenie a boj za ľudské práva v obdobi komunistickej totality právom zaslúži. V sú časnosti niet na Slovensku takej osobnosti, ktorá by mala dostať takúto poctu. Z toho dovodu skupinka britských Slovákov navštívila univerzity v Bratislave a Nitre, aby ziskala podporu u troch univerzitnych profesorov humanitných odborov,aby pisomne podporili tento návrh. Taká je totiž podmienka Svedskej akademie vied, ktorá návrhy na Nobelovu cenu mieru schvaľuje. Je len smutné,že sa nikto nenašiel na Slovensku,ktorýby toto ocenenie kardinálovi navrhol, o to viac tam platí to známe ,nikto doma nie je prorokom.

SLOVAKIA CUP Football Tournament Summer 2014 (Slovak&Czech Football)

slovakia cup

Power League –Mill Hill,Pursley Road,Millhill,Kondon NW7 2BB, 21.jun/21.June  o 10 hod. at 10 am

Vecer / Evenning  CS party  Ahir,298 Nether Street,Finchley Central.London N3 1RJ