FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre Futbalový turnaj-výsledky

PREDSTAVUJEME KOLO COLOSEUM

KOLO COLOSEUM je voľné umelecké združenie amatérov, ktorí svoj voľný čas venujú spievaniu a recitovaniu poézie. V ich repertoári sú známe piesne iných krajín, ktoré sú v štýle moderného typu folk a stredného prúdu. Spievajú ich za sprievodu gitary v jazyku krajiny ich vzniku. Časť programu prednesu poézie nie je len všeobecne známa, ale aj vlastná tvorba. Ich program je moderovaný sprievodným slovom, ktoré oboznámi divákov s nadchádzajúcou piesňou, jej históriou vzniku, obsahom a celkovým profilom. Taktiež je komentovaná každá báseň, špeciálne jej obsah. Ich program sa nazýva Poďme relaxovať s Kolo Coloseum a trvá zhrubá asi hodinu. Predstavenie je skutočne neformálna šou, počas ktorej sa môžu diváci uvoľniť, relaxovať a aktívne zapojiť do spevu. Cieľom programu je mobilizovať divákov a spolupodieľať sa na programe.

                             KOLOCOLOSEUM

Futbalový turnaj slovenských a českých tímov

 1. sn850512sn850489sn850492s7001022sn850507sn850496sn8504851Futbalovy turnaj 18.april 2009

 2. Fotky vyhotovil   Stefan z  Mertonu

 3.                  Futbalový turnaj a diskoveselica ,18.apríla,sobota

  Futbalový turnaj – výsledky

   

  V sobotu dňa 18.apríla 2009 sa uskutočnil úspešný turnaj slovenských a českých tímov celého Londýna.Jeho hlavnými organizátormi boli zástupcovia manažmentu FSVB Vlado a Oliver.Konal sa za krásneho slnečného počasia ,ktoré bolo vopred objednané v nebeskej oblohe v severozápadnej časti hlavného mesta Hendone Central.Zúčastnilo sa ho v počte šesť tímov,teda spolu 36 hráčov aj s náhradníkmi.Prítomní boli samozrejme i diváci.Jeho priebeh bol v podstate bezproblémový,určité nedostatky sa promptne riešili.Turnaj sa ukončil dôstojne zaspievaním českej a slovenskej hymny.Po turnaji sa konala v Golders Greene diskoveselica,kde boli odovzdané prvým trom vecné potravinové ceny,ktoré darovala slovenská predajňa v Golders Greene.

  V blízkom čase zverejníme komplexnejšie hodnotenie.Poradie a umiestnenie jednotlivých tímov je nasledovné:

   

  Umiestnenie    Názov tímu                         oblasť Londýna

   

  1..miesto         Old stars                              /z Heathrowa –Feltham/

  2.miesto          Východňarský betón           /z Golders Greenu/

  3.miesto          Dirty dancing team             /z Wembley/

  4..miesto         Hendon Gang                     / Hendonu/

  5.miesto          Východňare                         /z Mertonu/

  6.miesto           Keep Walking                    /z centra Londýna/

   

  Ďakujeme všetkým za účasť a hlavne prvému tímu Old Stars gratulujeme k 1.miestu.

  Športom ku zdraviu!