FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre december, 2010

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

 

MERRY   CHRISTMAS AND  HAPPY NEW YEAR

 

 

 

 

.

SLOVENSKÝ BETLEHEM

V  obci Rajecká Lesná ,ktorá  je 30 km južne od  Žiliny  sa nachádzajú  najväčšie  jasličky v  Európe

Slovenský Betlehém je  nádherný  kus umenia vyrezaný  z dreva s pohybujúcimi  sa  časťami,ktoré  zobrazujú  nielen  narodenie Ježiška ,ale  aj slovenskú  krajinu

Slovak  Bethlehem

In the village of Rajecka Lesna situated about 15 miles south of Zilina, the largest crib in Europe can be found. 

The Slovensky Bethlehem is a marvelous piece of art, carved out of wood and with moving parts, which depicts not only the birth of the baby Jesus, but also the country of Slovakia.

 

Varíme so slovenskou kuchárkou v Londýne  Vierkou

Na vianočný stôl slovenská vianočná kapustnica

800 g kyslej kapusty,0,8 l vody z kyslej kapusty,soľ,čierne korenie,bobkový list,hrsť sušených hríb,ľ strúčiky cesnaku.

Kyslú kapustu pokrájame,pridáme kapustnicu,soľ,niekoľko zrniečok čierneho korenia,bobkový list a sušené huby.Uvaríme do mäkka a nakoniec pridáme rozotretý cesnák.Podľa zvyklostí môžeme do kapustnice dať uvariť klobásu,alebo mäso.Podávame so zvlášť uvarenými zemiakmi.

Darované knihy zo Slovenska v Anglicku

                                                                                                                                                                                                                                                   

 Slovenské knihy v knižnici SSEES Londýnskej univerzity

Medzi  najvďačnejšie dary patria knihy,ktoré vždy potešia.Takýto dobrý skutok urobili dve inštitúcie na Slovensku,ktoré darovali  slovenské  publikácie s historickou problematikou knižnici Londýnskej univerzity,oddelenie slovanských a východoeurópskych štúdií .Sú to Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave a vydavateľstvo Universum v Prešove,ktoré spolu darovali skoro 100 kníh.Pritom vzácne  je to,že niektoré sú  v cudzích jazykoch,alebo aspoň ich častí,prípadne ich spolueditormi a spoluautormi sú zahraniční historici. Medzi nimi sú napr.publikácie :1. Marián Hronský:The struggle for Slovakia  and The Treaty of Trianon; 2.Edited by Miroslav Pekník:  Slovak National Councils and the Road to Parliamentarism; 3.Edited by Miroslav Pekník :Milan Hodža Statesman and Politician; 4.Peter Švorc ,Ľubica Harbuľová,Karl Schwarz (eds.):Národnostná otázka  v strednej Európe v rokoch 1848-1938; 5.Peter Švorc,Michal Danilák,Harald Heppner(eds.):Veľká politika a malé regióny 1918-1939.

Zvyšuje sa tým šanca na poznanie slovenskej histórie zahraničnými študentami a inými záujemcami,ktorí sú členmi spomínanej knižnice.Tá je pri Škole slovanských a východoeurópskych štúdií –School of Slavonic and East European Studies/SSEES/,ktorá je súčasťou Londýnskej univerzity.Tu študujú študenti z celého sveta,vrátane Slovenska,ktorí zvyknú tu byť na polročnej stáži.Študuje sa tu predovšetkým história,politológia a literatúra slovanských a iných východoeurópskych krajín,taktiež Slovenska.Rovnako tu prebiehajú aj kurzy slovenského jazyka,ktoré navštevujú niektorí študenti.Mimochodom niektorí učitelia tu ovládajú slovenčinu,viacmenej česko-slovenčinu a tak spomínané knihy môžú poslúžiť i im.Je však nevyhnutné,aby tu bol väčší počet slovenských kníh v angličtine.Oproti ostatným,napr.Čechov,Poliakov,Maďarov,Rumunov,Rusov,atď ich máme najmenej vzhľadom k priemeru počtu kníh jednotlivých národov. Túto veľmi dôležitú vzdelávaciu inštitúciu na začiatku 20.stor.spoluzakladal veľký priateľ Slovákov a bojovník za ich práva  a odporca maďarizácie v  období Uhorska ,londýnsky rodák,škotského pôvodu R.W.Seton-Watson. Vo svojej známej knihe Racial problems in Hungary z roku 1908 priniesol dôkazy obludnej maďarizačnej mašinérie na Slovákoch, ako sa z nich stavajú Maďari. Jeho 50.výročie smrti si pripomenieme budúci rok.Je smutné,že o jeho smrti nepriniesli správu žiadne slovenské noviny.Návrhu  zástupcu Federácie Slovákov VB darovať knihy prejavil veľkú ochotu  riaditeľ horeuvádzaného ústavu PhDr.M.Pekník,CSc.  a riaditeľ spomínaného vydavateľstva prof.P.Švorc,CSc.,ktorý i zabezpečoval odoslanie kníh do Londýna. Za ústav túto úlohu zmanažovala  Ing. Petrovičová.Ich počin je významný,lebo je dobre známe,že  históriu Slovenska a Slovákov nepozná široká historická obec západnej Európy,okrem niekoľkých,ktorí sa špecializujú na strednú Európu,vrátane Slovenska.Najlepšou cestou k zlepšeniu tohto stavu je písať knihy v angličtine a iných svetových jazykoch i spolu so zahraničnými historikmi  a darovať ich príslušným zahraničným zariadeniam,inštitúciam.Z toho dôvodu je  príklad horeuvádzaných nasledovania hodný inými podobnými inštitúciami,ktoré sa venujú výskumu slovenských dejín.Samotnú prepravu knižných darov zo Slovenska  do Anglicka  zrealizoval manažér slovenskej predajne Dukla v Londýne Juro a cestovná kancelária Pax travel,kde vyšiel v ústrety jej riaditeľ Ing.Cmorej.Týmto všetkým ochotným ľuďom patrí  veľká vďaka.Rovnako toto platí i Dr.Ferenčuhovej ,Csc.z Historického ústavu SAV,za  darovanie knihy,ktorej je editorom spoločne s francúzskym histórikom J-L.Georgetom s dvojjazyčným názvom Politické a kultúrne transféry medzi Francúzskom ,Nemeckom a strednou Európou(1840-1945),prípad Slovensko. Political and cultural transfers between France,Germany and Central Europe (1840-1945),case of Slovakia.Hommage a Dominique Lassaigne.Je pozoruhodná i tým,že autormi štúdií sú i zahraniční historici ,ktorí čerpajú z prameňov zahraničných proveniencií. Každá štúdia je okrem slovenčiny napísaná i v niektorom z cudzích jazykov. Svojím zameraním je ojedinelá v slovenskej historiografii,lebo spája slovenské dejiny s európskymi.Všetci horemenovaní autori patria medzi takpovediac priekopníkov,ktorí otvárajú slovenskú historiografiu iným národným historiografiamDarované knihy v knižnici SSEES prevzala Philipa Robins,vedúca oddelenia  ,ktorá veľmi pekne ďakuje všetkým  darcom.