FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre marec, 2015

Folklórny súbor Morena, Londýn

    

Morena 10.vyrocie 

Je pondelok 18:45 hod. Vonku sa zotmieva, ale výrazná budova s veľkými oknami nazvaná Cecil Sharp House, sídlo Spoločnosti pre anglické ľudové tance a piesne v Camden Town je vysvietená. Pomaly sa do nej schádzajú ľudia zo všetkých častí Londýna, blízkych i vzdialených. Prichádzajú zo škôl, kancelárii, reštaurácii, od detí, zo stavieb, z kuchýň, zo záhrad, z celého Londýna. Všetci sa objímajú a priateľsky bozkajú na líce. Vonku parkujú auta, vyprázdňujú sa kufre z nich. Nosí sa aparatúra, valašky a všetko potrebné na poriadny nácvik tanečného súboru.

Z chodby sa ozýva: „Treba pomôcť s hudbou?” „Valášky má?” „Ako dopadlo pracovné interview?” „Mám pre teba krpce!” „Más už ubytko? U nás sa uvoľnila izba!” „Nesiem nové kroje!” „Ako bolo doma?”, a tak ďalej, a tak ďalej… Každý pondelok…..Toto je .úryvok z pripravovanej knihy Česi a Slováci v Británii, je to o folklórnej skupine Morena, ktorú vedie jej zakladatelka Andrea Okely