FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre január, 2014

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU

                   czechoslovak-restaurant-3         

                                                                        B ritská skupina  Spoločnosti pre vedu  a umenie  vás  pozýva na  prednáśku

             Jany Nahodilové BA, MPhil, MSc:

                                        Feminismus v českej  literatúre –údel českej ženy v historickom kontexte  

v sobotu 25.januára 2014 o 15hod.

                                 v Česko-Slovenskom dome, 74 West End Lane, NW6  ,West  Hamstead

Udelenie čestného doktorátu kardinálovi KORCOVI

kardinal korec1Liverpool Hope University udelí dňa 23.januára 2014 o 11.00 hod. Emeritnemu kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi čestný doktorát v Metropolitnej katedrále  Krista Kráľa  v Liverpoole.Záujemci savoju účasť  potvrdia mailom na 10110610@hope.ac.uk. Adresa podujatia je:Cathedral House,Mt.Pleasant,Liverpool, L3  5TQ