FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre apríl, 2009

Nové slovenské infocentrum

Nové zriadené slovenské a české Infocentrum Vás pozýva na rôzne bezplatné kurzy ,napr.angličtiny,začiatky v podnikaní atď.,je zriadené v Českom a slovenskom národnom dome v Londýne, West Hampsteade ,74 West End Lane,London NW6 2LX,tel.++44(0)20 762 484 00,otváracie hodiny od 11.hod.do 20.hod.

bližšie pozri

www.infocentrum.co.uk

Inzercia

V tejto rubrike môźete zverejňovať svoje inzeráty,reklamu….zoznámenie,predaj,kúpu,ponuku a hľadanie  práce….

Bola svadba

svadba08501svadba08541svadba09131svadba10244svadba43156svadba_1082Po troch rokoch spoločného chodenia a vzájomného otravovania sa ,ale i potešovania sa, konečne sa rozhodli Marcelka a Paľo,źe sa poberú do stavu manželského.A tak 18.apríla tohto roku povedali svoje áno pred Pánom v jednom východoslovenskom gréckokatolíckom kostolíku. Všetko dobre dopadlo,vrátane príchodu ženícha a iných zahranićných hostí,ktorých si obaja pozvali.Prajeme im,aby im to vydrźalo   až  do konca.

manažment FSVB