FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre máj, 2018

Panelová diskusia/Panel discussion

Pozývame Vás na panelovú diskusiu na témy
1.Misia Konštantína a Metóda na Veľkej Morave
2.Slovensko po rozpade Veľkej Moravy
Panelisti Vladimír Daniš, Peter Štefina. Podujatie sa koná pri príležitosti 100.výročia vzniku Československa.Usktutoční sa 12.5.2018 , t.j. v sobotu o 19.h,,miesto,Česko-Slovenská reštaurácia, 1. Poschodie, West Hampstead, 74 West Lane, London NW62LX,Jubilee Line
We invite you to a panel discussion on topics
1.Misia Constantine and Method in the Great Moravia
2.Slovakia after the collapse of Great Moravia
Panelists Vladimír Daniš, Peter Štefina. . The event takes place on the occasion of the 100th anniversary of the making of Czechoslovakia.It will take place on 12th May 2018, i. Saturday, 7pm, place Czech-Slovak Restaurant, 1st floor, West Hampstead, 74 West Lane, London NW62LX, Jubilee Line

Objavte Hastings/Explore Hastings

 

Hastings je mesto na juhovýchodnom pobreží Anglicka. Je známe bitkou o Hasting z roku 1066, ktorá bola na neďalekom poli. Viliam Dobyvateĺ z Normandie-Francúsko porazil a zabil posledného saxonského kráľa Anglicka, a postavil si tu hrad na kopci, z ktorého ruin je výhľad na anglický kanál.Východne pozdĺž štrkového nábrežia je Stade pláž, rybárske muzeum a historické námornícke dokumentárne múzeum. Jerwood Galleria prezentuje súčasne umenie.

Hastings is a town on England’s southeast coast. It’s known for the 1066 Battle of Hastings, fought on a nearby field. William Conquester from Normandia-France defeated and killed the last Saxon King of England and built here castle. From its ruin is nice overlook the English channel. East along the shingle seafront of Stade beach Fishermen’s Museum and Shipwreck Museum document maritime history. The Jerwood Gallery shows contemporary art.