FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre október, 2013

75.výročie Mníchovskej dohody

Dňa 30.septembra 2013 sa konalo  v priestoroch   českého  veľvyslanectva  v Londýne  podujatie  , venované  75. výročiu Mníchovskej  dohody  . Úvodom  sa  viac než  stovke  prítomným prihovoril  český  veľvyslanec , ktorý vo  svojom  preslove   krátko  komentoval   túto tragickú  udalosť.  Jej podrobnejší  priebeh  potom   zobrazil    filmový  dokumentárny šót pod autoským vedením Cate Haste, doplnený   spomienkami  niektorých   doposiaľ  žijúcih   svedkov . Zástupcovia  štyroch  zúčastnených  štátov   Veľkej Británie ,  Francúzska, Talianska, Nemecka   podpísali  30.septembra  1938 v  Mníchove  tragickú dohodu  o odstúpení   českého   pohraničného  územia   Sudet  hitlerovskému  Nemecku.  Západné  veľmoci   tak podľahli  tlaku Hitlera  a  obetovali  mu  časť   historického  českého  územia,  kde vtedy  žilo tri milióny  Nemcov. Tým sa vlastne začal  proces rozpadu  Československa .  Film postihol  aj  tragický  vplyv  udalostí  na  príbehoch  obyčajných  ľudí. Po ňom  nasledovala  panelová  bohatá diskusia  s významnými  anglickými  historikmi :  Dr. Martin  Brown , Prof. Mark  Cornwall , prof. Anita  Prazmowska a prof David  Reynolds . Bolo to  vskutku  plnohodnotné  a  výborne  zorganizované  podujatie., ktoré  svojím  obsahom  zaujalo prítomných.         

SAM_0121   SAM_0127