FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre jún, 2016

Serial slovenských dejín : 1.Samova ríša/Serial of Slovak history: 1.Samo realm-Tento seriál je na počesť predsedníctva Slovenska Europskej únie/ This serial is in honor of the Slovak Presidium of the European Union

SAMO

 

Slovania prišli na územie dnešnej strednej Európy v 4. až 5. storočí v období sťahovania národov. Živili sa roľníctvom , lesným včelárstvom, rybolovom. Žili v jednotlivých kmeňoch, ktoré zjednotil  kupec Samo v roku 623 a vytvoril ríšu. Dôležitým momentom v tom zohrala skutočnosť, že cez územia Slovanov viedla obchodná Jantárová cesta, kde nadviazal kontakty so slovanskými obchodníkmi. Samo bol výborný organizátor, bojovník a porazil vojska Frankov a Avarov. Podarilo sa mu vytvoriť pomerne veľký útvar. Rozprestieral sa na územiach dnešného Česka, Slovenska , Rakúska a na veľmi malých priľahlých územiach dnešného Slovinska , Nemecka a Poľska.V roku 630 opát Amadeus prišiel z Maastrichtu do Samovej ríše, aby hlásal novú kresťanskú vieru, bol to asi prvý pokus obrátiť Slovanov na kresťanstvo. Samova ríša sa rozpadla po jeho smrti roku 659.

 

Slavs came to the area of  nowadays Central Europe  in the 4- 5 centuries during the moving nations.They carried peasantry , beekeeping and fishing. They lived in tribe and met merchat Samo in 623 . He united them created a Realm. The important moment in that played Jantar Route which were passing through area where are ancestors lived. Samo met there with Slavic merchant. He was great manager , warrior defeated troops of Avars ,Francs.He handled to creat quite a big realm. That Spread out to the Czech Republic , Slovakia and Austia as well small parts os Slovenia, Germany and Poland. Abbot Amandus from Maastricht came to the realm in 630 to bring Christianity . That was first attempt Christianity the Slavs. Samo realm or (Slavia) ended after his death in 659.

 

This text wrote Peter Stefina

Festival Taste of London/Bryndzove Halusky

TFestival Taste of London

Neváhajte a navštívte gastronomický festival v Londýne v dňoch 15.-16.júna 2016 v Regent’s Park, NW1 4NR, bližšie info na <london.tastefestivals.com>. Budete mať možnosť zoznámiť sa so všakovakými jedlami významných štyridsiatich londýnskych reštaurácií a ochutnať ich miniatúrne špeciality. Uvidíte, či sa im vyrovnajú naše typické slovenské jedlá, napr. bryndzové halušky, ich recept v angličtine máte dolu, ponúknite ho svojím inonárodným priateľom a známym . Dobrú chuť!

 

250px-Bryndzové_halušky_so_slaninou

Traditional Slovak  dish : Bryndzove halusky – Bryndza dumplings

Bryndza is special  cheese made from sheep’s milk.                                                                                                  Ingredients:                                                                                                                                                                             2-3 large uncooked potatoes

fine whole wheat flour

salt

smoked bacon

bryndza

Instructios

  • peel and finely grate the potatoes
  • add flour in order to make a dough or mixture which is not too tough but also not to watery. Some people add milk to the mixture but it is not necessary to do so.
  • Add salt to taste
  • boil enough water in a large sacepan with 2 tbsp of salt

Then form the dumplings with a knife or teaspoon on, with cold water washed, wooden platter and thrown them into bubbling salted water. (There is now special aquipment with which you can form halusky more easily and which can be bought in shops.)

-boil the dumplings a little When the dumplings are done they will float on thesurface of the water. Pick them out with a strainer, rinse with cold water and mix with bryndza

-cut up little pieces of smoked bacon and fry them. Then put the fried bacon pieces on top of the meal

Bryndzove halusky is usually served with cup of ordinary milk.