FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Modlitba Slovákov v cudzom veĺkomeste

Modlitba Slovákov v cudzom veľkomeste

V rušnom veľkomeste, preplnené zhonom a stresom

Prosíme, prines nám pokoj.

-V rušnom veľkomeste,prehústené lákavým rozptýlením

Prosíme, stíš našu chtivosť.

-V rušnom veľkomeste ,nabitom explozívnym rytmom

Prosíme ,naznač čo je pre nás dôleźité

a zároveň priaznivo pre nás náležité.

-V rušnom veľkomeste,keď stratili sme svoju cestu

prosíme ukáž správny smer,chceme ho nájsť,

no tak nám ver.

-V rušnom veľkomeste,Keď je ťažke veriť sebe

Prosíme pozdvihni nás k tebe.

Keď sme zostali celkom sami

A vzdali sme sa svojich snov

Daj nám odvahu nájsť si priateĺov.

-V rušnom veľkomeste,ponúkajúcom veľa príležitostí

a naša kariera je napriek tomu preč.

Prosíme, prines nám nové životné možností.

-V rušnom veľkomeste,kde je chaotický zhluk,

prines nám chvíle rozvahy.

Prosíme zbav nás našich múk

a dodaj nám k tomu odvahy.

-V rušnom veľkomeste či je pondelok,nedeľa,či streda.

Prosíme ,príď nám na pomoc,keď to treba.

Prosíme,príď nám na pomoc,keď je nám beda.

Prosíme ,príď nám na pomoc,keď je v našej duši bieda.

Žiadny komentár »
Váš komentár

Spam Protection by WP-SpamFree