FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre september, 2017

Oslava Dńa Sedembolestnej Panny Márie/Celebration of Our Lady of Seven Sorrows

V nedeľu 17.9.2017 sme oslávili štátny sviatok, deň patrónky Slovenska Panny Márie Sedembolestnej. Oslava sa konala v kostole Panny Marie La Salette, ktorej súčasťou bola tiež slavnostná omša,ktorú celebroval kňaz Tibor Borovský a koncert Slovenského sláčikového komorného orchestra z Bratislavy Zlaté struny. Ich vystúpenie skladbami od Vivaldiho,Dvořaka,Mozarta, Pucinnoho našlo veľký ohlas medzi mnohopočetným publikom. Svoje vystúpenie hudobníci ukončili skladbou slovenského skladatela Gejza Dusíka Rodná zem. Vážnosť tohto podujatia umocnila prítomnosť slovenského veľvyslanca v Londýne Ľubomíra Reháka.
On Sunday, September 17, 2017, we celebrated the
national holiday of the Slovak patron Our Lady of Seven Sorrows. The celebration took place at the Church of Our Lady of La Salette, which also included the solemn mass, which celebrated priest Tibor Borovský and the concert of the Slovak String Chamber Orchestra from Bratislava Golden String. Its performance with songs by Vivaldi, Dvořák, Mozart, Pucinni found a great deal among the many audiences. The performance ended with the track of the composer Gejza Dusík Native Earth. The event was celebrated by the presence of the Slovak Ambassador in London Lubomir Rehak.

Objavte Sevenoaks/ Discover Sevenoaks

Sevenoaks je perfektná area na výlet prípadne tu straviť weekend. Navyše nie je ďaleko od Londýna. Je to malé útulné mestečko s typickýmu anglickými domami, klasickým kostolom a starým zámkom s galériami. Vôkol sa nachádza rozľahlý príjemný horský park so starými dubmi, turistickými chodníčkami, golfovými ihriskami. Stretnete tu aj daniele a srnky, ktoré vám dovolia, aby ste ich nakŕmili. No tak objavte Sevenoaks.

Sevenoaks is the perfect area for a trip or to enjoy a weekend here. Moreover is not far from London. It is a small cozy town with typical English houses, a classic church and an old castle with galleries. In the area there is a large, pleasant mountain park with old oaks, hiking trails and golf courses. You will also meet daniels and deer that will allow you to feed them. Come on, discover

Sevenoaks!