FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre január, 2012

Parlametné voľby 10.marca 2012

  Rozhodli ste sa zúčastniť volieb do Národnej rady SR 10.marca 2012 z územia Veľkej Británie?

 Ak áno tak bližśie informácie nájdete na www.uszz.sk.