FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Archív pre február, 2019

Výskum / Research

Credit Andy Handley/MK News

PhD študentka z Open university hľadá pre svoj výskum českých a slovenských otcov, ktorí majú svoje deti v škole Spojeného kráľovstva. Záujemci sa môžu prihlásiť mailom Marianna.Latif@open.ac.uk

A PhD student from Open University is looking for a research of Czech and Slovak fathers who have their children at a UK school. Interested people can sign in by mail Marianna.Latif@open.ac.uk