FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Pozvánka/Invitation

                                                                    

Ženy v českej opere ženské postavy v operách od Janačka, Dvořaka a Smetanu.
Sopranistka Samantha Crawford a pianistka Lada Valešová predvedú árie a rozprávanie o fascinujúcich ženských rolach v českej opere.
‘The Women in Czech Opera – Female Characters in the Operas of Janáček, Dvořák and Smetana’
The soprano Samantha Crawford and pianist Lada Valešová perform arias and talk about the fascinating female roles in Czech opera.
Dátum/Date 21.10. 2019, 18.30 h, Miesto/Place Velehrad, 39 Lonsdale Road, Barnes
London SW13 9JP, Cena/Price £45

Letné tipy / Summer tips

Odporúčame navštíviť cez toto leto v UK Cornwall a škótsky ostrov Sky.

We recommend visiting during this summer in UK Cornwall and Scotish island Sky. 

Pozvánka-Invitation

Volá Londýn/London Calls

 

Pozvánka na prednášku Volá Londýn, o histórii českého a slovenského vysielania stanice BBC.                               Dátum 23.6.2019, nedeľa o 14.15 hod. Miesto Church hall – Our Lady of La Salette & Saint Joseph,14 Melior Street, Londýn, SE1 3QP                                        

Invitation to the lecture London Calls, about the history of Czech and Slovak broadcasting BBC                                  Date 23.6.2019, Sunday at 14.15 Place Church hall – Our Lady of La Salette & Saint Joseph, 14 Melior Street, London, SE1 3QP            

 

Futbalový turnaj/Football tournament

Počas druhej júnovej nedele bol 22.futbalový turnaj českých a slovenských tímov z celého UK. Hráči podali dobré výkony. Účastníci si mohli pochutiť na pečenej klobáse, dobrom guláši a zapiť českým a slovenským pivom. Deti si užili gumený hrad. Dobrú náladu urobili disdžokeji z čsl. radia CS Top Radio.com
During the second Sunday of June, the 22nd football tournament of the Czech and Slovak teams was from all over the UK. The players performed well. Participants could enjoy roasted sausage, good gulas and drink Czech and Slovak beer. Children enjoyed a elastic castle. Good mood done by DJ of čsl. radia CS Top Radio.com

Novšie príspevky »