FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Pozvánka-Literárne poobedie/ Invitation- Afternoon of Literature

Literárne poobedie/ Afternoon of Literature

Autori, filmári, umelci predvádzajú svoje diela. V sobotu 18. mája 2019 o 2:30 poobede

Authors, filmmakers, artists perform their works. Saturday, May 18, 2019 at 2:30 pm

Velehrad Londýn, 39 Lonsdale Rd, Barnes, London SW13 9JP

 

Výskum / Research

Credit Andy Handley/MK News

PhD študentka z Open university hľadá pre svoj výskum českých a slovenských otcov, ktorí majú svoje deti v škole Spojeného kráľovstva. Záujemci sa môžu prihlásiť mailom Marianna.Latif@open.ac.uk

A PhD student from Open University is looking for a research of Czech and Slovak fathers who have their children at a UK school. Interested people can sign in by mail Marianna.Latif@open.ac.uk

Lyžovačka v Škótsku/Skiing in Scotland

Užite si lyžovačku v nádhernej škótskej Highland a milých Škótov. Najznámejšie miesta sú Glenshee Ski Centre, Lecht Ski Centre.

Enjoy skiing in the Scottish Highland and nice Scots. The most sought-after places are the localities of Glenshee Ski Center and mainly Lecht Ski Center.

Kolokvium/Colloquium

Federation of Slovaks in Great Britain
Czech Slovak Society of Arts & Science
organized on 24.November 2018 in Czech Slovak community Velehrad the Colloquium named
Great Britain and the breaking up of Austria-Hungary, the rise of Czechoslovakia and other successor states in 1918
with the programme of follow lectures and lecturers
British attitudes to the breaking up of Austria-Hungary and the creation of new states Professor Robert Evans, Oxford University
Great Britain and the creation of Czechoslovakia in 1918 Dr. Vladimír Daniš, Federation of Slovaks in Great Britain
The End of the Marriage: Explaining the Slovaks Decision to join Czechoslovakia in 1918 Dr. Thomas Lorman, SSEES University College London
The First World War, Great Britain and the Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes Dr. Bojan Aleksov, SSEES University College London
Romania in geopolitical European context (1918-1920) Dr. Marusia Cirstea, University of Craiova
Breaking up Austro-Hungarian economy: sudden or gradual? Dr. Tomas Cvrcek, SSEES University College London
The meeting was also welcomed by representatives of the Czech and Slovak Embassies and the British-Czechoslovak Association

Discussion, Numerous participants and live discussions were positive signs of this event.
(www.federacia.org www.svu2000.org/london www.velehrad.org.uk)

Oslavy 100.výročia Československa v Oxforde/Celebration of the 100th Anniversary of Czechoslovakia in Oxford

 

Slovenská skupina Morena prispela programom pri slávnostnom sadení lipky priateľstva Čechmi a Slovákmi v univerzitnom parku v Oxforde. Podujatie za účasti primátora mesta sa konalo pri príležitosti 100 výročia vzniku Československa.
Slovak dance group Morena contributed to the program during the solemn planting of lime of friendship with the Czechs and Slovaks at the University Park in Oxford. The event with the participation of the major of city took place on the occasion of the 100th anniversary of the making of Czechoslovakia

« Staršie príspevky · Novšie príspevky »