FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Po stopách našej histórie v Londýne

                      

Poďte po stopách českej a slovenskej histórie v Londýne. Stretneme sa  na Veľkonočnú nedeľu ,t.j.31.3.2013 o 15.30 hod. na ulici  St.14 Melior Street London  SE1  3QP  pred kostolom ,metro London Bridge. Potom sa vydáme do oblasti Putny ,kde cez 2.svet.vojnu žil  prezident Beneš, ďalej navštívime oblasť Victoria ,pôsobiska R.W.Seton-Watsona,priateĺa a bojovníka národných práv Slovákov a Čechov počas Rakúsko-Uhorska. Naša cesta bude smerovať do Hampsteadu,kde v období 1.svetovej vojny bol ubytovaný prvý prezident Československa T.G.Masaryk ,ktorého otec pochádzal zo slovenskej obci Kopčany na Záhorí. Naše putovanie zakončíme v reštaurácii ćesko-slovenského domu vo West Hampsteade,kde sa nachádza pamätna tabuľa,venovaná Seton-Watsonovi. Tu bude možnosť skonzumovať národné slovenské a české jedlá a zapiť dobrým slovenským a českým pivom. Upozornenie : cestovať sa bude metrom. 

Žiadny komentár »
Váš komentár

Spam Protection by WP-SpamFree