FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Zásady komunikácie

– zrakový kontakt

– v skupine hovorí vždy len jeden

– neskákať druhému do reči

– byť empatický [ mať pochopenie pre názor druhého ]

– svoj protinázor vyjadrovať umiernene a láskavo

– nepoužívať vulgarizmy

– mierniť kritiku

– mierny úprimný úsmev

– používať častejšie slová ďakujem, prosím, ospravedlňujem sa, prepáč/te

– vážiť si dialógového partnera

– nezosmiešňovať svojho dialógového partnera

– nezabúdať na ľahký neurážlivý humor

– hovoriť spisovnou slovenčinou

– nezabúdať na slovenské ľudové príslovie “ hovoriť je striebro a mlčať je zlato „

– viesť pozitívny, tolerantný, úprimný dialóg s cieľom vyriešiť problém

 

 

 

 

Žiadny komentár »
Váš komentár

Spam Protection by WP-SpamFree