FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Varili sme, jedli a besedovali/ We cooked, ate and talked

Bola to perfektná halušková party. Všetci sme absolvovali pracovný proces výroby tradičného slovenského jedla bryndzové halušky.  Lucia to robila najlepšie. Napokon sme ich s chuťou jedli. Pritom sme diskutovali o význame misie Konštantína a Metóda v našej histórii s dvoma lektormi Petrom Štefinom a Petrom Jurákom. Dôvodom bol blížiaci sa sviatok, im venovaný.

 
It was a perfect halušky party. We all went through the working process of producing traditional Slovak meals of bryndza halušky. Lucia did it best.Finally we ate them with taste. At the same time, we discussed the importance of Constantine and Method in our history with two lecturers Peter Štefina and Peter Jurák. The reason was an upcoming holiday, dedicated to them

Žiadny komentár »
Váš komentár

Spam Protection by WP-SpamFree