FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Oslávili sme sviatok sväteho Cyrila a Metóda/ We celebrated the feast of saint Cyril and Method

Sviatok sväteho Cyrila a Metóda sme oslávili  v roku 100. výročia Československa v nedeľu 1.júla slávnostnou omšou za prítomnosti významných zástupcov anglickej a slovenskej cirkevnej hierarchie. Prítomný bol i veľvyslanec Slovenska Lubomir Rehák a honorárny sekretár z československej komunity Velehrad Ludmila Stane a honorárny prezident Česko Slovenskej spoločnosti pre umenie a vedy Milan Kocourek.  Po dobrom agape sme príjemne strávili popoludnie v parku Embankment pri pekných ľudových tancoch slovenského folklórného súboru Morena s jeho manažérkou Andreou. Zostal čas i na šachový zápas, kde bol úspešným hráčom Ivan Hauptvogel.

We celebrated in the year 100th anniversary Czechoslovakia the feast of saint Cyril and Method on Sunday, July 1, with a festive mass in the presence of prominent representatives of the English and Slovak Church hierarchy. Present was Ambassador of Slovakia Lubomir Rehak, honorary secretary of the Czechoslovak community Velehrad Ludmila Stane and honorary President of Czech Slovak Society of art and sciences  as well. After a good agape, we spent pleasantly afternoon in the park Embankment at nice folk dances of the Slovak folk ensemble Morena with its Manager Andrea. There was time for a chess match where was a successful player Ivan Hauptvogel

 

Žiadny komentár »
Váš komentár

Spam Protection by WP-SpamFree