FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Futbalový turnaj/Football tournament

Počas druhej júnovej nedele bol 22.futbalový turnaj českých a slovenských tímov z celého UK. Hráči podali dobré výkony. Účastníci si mohli pochutiť na pečenej klobáse, dobrom guláši a zapiť českým a slovenským pivom. Deti si užili gumený hrad. Dobrú náladu urobili disdžokeji z čsl. radia CS Top Radio.com
During the second Sunday of June, the 22nd football tournament of the Czech and Slovak teams was from all over the UK. The players performed well. Participants could enjoy roasted sausage, good gulas and drink Czech and Slovak beer. Children enjoyed a elastic castle. Good mood done by DJ of čsl. radia CS Top Radio.com

Žiadny komentár »
Váš komentár

Spam Protection by WP-SpamFree