FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Letné tipy / Summer tips

Odporúčame navštíviť cez toto leto v UK Cornwall a škótsky ostrov Sky.

We recommend visiting during this summer in UK Cornwall and Scotish island Sky. 

Žiadny komentár »
Váš komentár

Spam Protection by WP-SpamFree