FSVB

The Fedaration of Slovaks of Great Britain

Pozvánka/Invitation

                                                                    

Ženy v českej opere ženské postavy v operách od Janačka, Dvořaka a Smetanu.
Sopranistka Samantha Crawford a pianistka Lada Valešová predvedú árie a rozprávanie o fascinujúcich ženských rolach v českej opere.
‘The Women in Czech Opera – Female Characters in the Operas of Janáček, Dvořák and Smetana’
The soprano Samantha Crawford and pianist Lada Valešová perform arias and talk about the fascinating female roles in Czech opera.
Dátum/Date 21.10. 2019, 18.30 h, Miesto/Place Velehrad, 39 Lonsdale Road, Barnes
London SW13 9JP, Cena/Price £45

Žiadny komentár »
Váš komentár

Spam Protection by WP-SpamFree